PRESENTATIES

 

14 maart 2023: VvO-voorjaarssymposium 

Workshop B: Seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs door Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Presentatie Willem Lindeboom en Bas Vorstermans

Presentatie Vertrouwensinspectie

Workshop C: De normering van academisch ondernemerschap door Ali Mohammad

Presentatie Ali Mohammad

29 november 2019

Bekwaamheidseisen, ervaren regeldruk en het lerarentekort

Dr. R.E. (Rosanne) Tromp

Dikastokratie

Wilco Brussee

1 december 2017: NVOR-symposium

Over big data in het onderwijs en de beperkingen die de privacywet daaraan stelt.

Arno R. Lodder en Gerrit-Jan Zwenne

Klik hier voor de presentatie

16 maart 2017: NVOR/VARO symposium

Workshop 1: Het nieuwe onderzoekskader van de Onderwijsinspectie door Irene van Dalen en Annemiek Zeeman

Klik hier voor de presentatie

Workshop 2: Rechtspositionele knelpunten bij arbeidsongeschikt onderwijspersoneel door Bas Vorstermans en Noor Dietvorst

Klik hier voor de presentatie

Workshop 3: Het wet tot invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal door Marianne van Es

Klik hier voor de presentatie

20 april 2016: NVOR/VARO symposium

Workshop 1: De nieuwe Wet op het voortgezet onderwijs door Ralph Dingemans

Ralph Dingemans, wetgevingsjurist bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gaat in op het voorstel voor een nieuwe WVO.

Modernisering WVO

Workshop 2: Actualiteiten bekostiging door Tom Barkhuysen en Machteld Claessens

Machteld Claessens, advocaat bij Stibbe in Amsterdam, en Tom Barkhuysen, ook advocaat bij Stibbe en hoogleraar Staat- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, behandelen de actualiteiten op het gebied van bekostiging.

Actualiteiten bekostiging NVOR

Workshop 3: De Geschillencommissie passend onderwijs door Annie Wigger en Joke Sperling

Joke Sperling, jurist onderwijsrecht en o.a. oud-vice-voorzitter van de Geschillencommissie Passend Onderwijs, en Annie Wigger, advocaat en mediator in Den Haag, laten in hun workshop de uitspraken van de Geschillencommissie passend onderwijs, de procedure bij de Geschillencommissie en de verhouding tussen Geschillencommissie en andere geschilleninstanties de revue passeren.

Presentatie GPO

30 oktober 2015: werkgroep leerrecht en leerplicht

Geschillencommissie passend onderwijs
mr dr. Joke Sperling

22 september 2015: VvO Werkgroep Leiding en staf in het vo

Onderwijsinspectie: het juridische verhaal
mr. Irene van Dalen en mr. Floor Wijnands

Overleg Onderwijs en jeugdzorg: Goed geregeld?
Prof. dr. R. van Schoonhoven

24 september 2015: Actualiteiten rond krimp in het primair onderwijs

Ministerie van OCW/ Ilse den Heijer, Harry Schwartz, Actualiteiten leerlingdaling Toekomstbestendig onderwijs? Reflectie op krimpmaatregelen in het po. mr. Nicole Niessen

18 september 2015: VvO Werkgroep Medezeggenschap 

Wetsvoorstel Versterking Bestuurskracht Onderwijsinstellingen. Betekenis voor de medezeggenschap in PO en VO door Willem Hein Hogerzeil  

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.