LEERRECHT EN LEERPLICHT

De werkgroep Leerrecht en leerplicht houdt zich bezig met de invulling van het recht op onderwijs en de (juridische) consequenties daarvan in de huidige tijd. De werkgroep is een platform waarin personen vanuit alle groeperingen en disciplines die op een of andere manier met het recht op onderwijs in ruime betekenis te maken hebben, vertegenwoordigd zijn: wetenschap, beleid, inspectie, leerplicht, advocatuur, onderwijsklachtencommissie, schoolbesturen, thuisonderwijs, ouderorganisaties, samenwerkingsverbanden, Wereldschool, zelfstandige adviseurs en publicisten. De leden van de werkgroepen nemen, voor zover zij een achterban vertegenwoordigen, aan de gedachtewisselingen binnen de werkgroep deel zonder last of ruggespraak.

Een planning van de bijeenkomsten van de werkgroep treft u hier aan . We bespreken daar lopende zaken van de leden, recente jurisprudentie, (geplande) wetgeving en andere relevante ontwikkelingen en knelpunten. Soms is er een spreker over een specifiek onderwerp. De werkgroep heeft een eigen VvO LinkedIn-groep waarop de leden met elkaar discussiëren over lopende zaken of rechtsvragen en artikelen en andere informatie uitwisselen. Ook wordt deze lijst gebruikt om elkaar te attenderen op bepaalde relevante ontwikkelingen. Zie voor aanmelding bij deze groep de VvO homepage.

De werkgroep wordt voorgezeten door Dik Berkhout en Mayken de Roon. Zij zijn te bereiken via het emailadres werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl.

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.