LIDMAATSCHAP

Eenieder die in zijn/haar beroep of studie met onderwijsrecht te maken heeft of heeft gehad, kan lid worden van de Vereniging voor Onderwijsrecht.

Het lidmaatschap geeft recht op:

 

Deelname aan de jaarvergadering, de symposia, bijeenkomsten en workshops van de VvO en deelname aan de werkgroepen van de VvO.

De publicatie met het preadvies en de coreferaten voor de jaarvergadering en de verslaggeving van de gedachtewisseling over het preadvies van het voorafgaande jaar.

Naast dit alles streeft het bestuur van de VvO ernaar haar leden bijzondere voordelen te bieden bij interessante publicaties of deelname aan conferenties op het gebied van het onderwijsrecht.

CONTRIBUTIE

De contributie bedraagt €50,- per jaar.

Leden van de VvO komen in aanmerking voor 20% op de abonnementsprijs op het tijdschrift NTOR. Als u belangstelling heeft kunt u een abonnement aanvragen via sdu@sdu.nl en daarbij aangeven dat u lid bent van de VvO. Sdu berekent dan de korting door. Als je al een abonnement hebt: zie laatste pagina omslag NTOR.

Aanmelding als lid?

In de webshop kiest u een van de mogelijke typen lidmaatschappen om aan te melden.

Betaalopties:

U kunt betalen door middel van een bankoverschrijving, maar het heeft de voorkeur dat u de betaling via iDeal verricht. Dit scheelt zowel de penningmeester als de secretaris het verrichten van veel administratieve handelingen. Bovendien blijven de kosten voor de vereniging beperkt.

U ontvangt geen factuur maar op het e-mailadres dat u opgeeft direct na betaling een ‘ontvangstbewijs’ voor uw bestelling met de bank- en betalingsgegevens.  Wanneer de penningmeester de betaling heeft ontvangen ontvangt u een bericht dat uw bestelling is afgerond

Indien u niet zelf de contributie betaalt kunt u dit aangeven bij het invullen van de betalingsgegevens in het vak ‘Opmerkingen bij uw bestelling’.

Afmelden als lid

U kunt zich afmelden als lid door een bericht van afmelding te sturen aan secretaris@vvonderwijsrecht.nl

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.