Planning werkgroep Bestuur en Management 2021

De werkgroep Bestuur en Management zal in 2021 drie online lunchbijeenkomsten organiseren: op 31 maart, 9 juni en 29 september van 12.00-13.30 uur.

Planning werkgroep Leerrecht en Leerplicht 2021

De werkgroep Leerrecht en Leerplicht heeft de data voor de bijeenkomsten in 2021 vastgesteld. De bijeenkomsten zijn maandelijks ingepland waarbij ongeveer om de drie maanden een langere bijeenkomst gepland staat. De korte bijeenkomsten zijn digitaal. De langere bijeenkomsten zijn, afhankelijk van de corona maatregelen, digitaal of op locatie.

Uitnodiging werkgroep medezeggenschap op 19 maart

Op vrijdag 19 maart 2021 staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Hieronder een voorlopige agenda voor de te behandelen onderwerpen. Het betreft een online-bijeenkomst (via Teams). Aanvangstijd is wederom 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

Uitnodiging oratie prof. dr. R. van Schoonhoven op 12 maart

Op vrijdagmiddag 12 maart 2021, aanvang 15.45 uur, houdt prof. dr. R. van Schoonhoven haar oratie ‘Het recht van de school’ vanwege de gesponsorde SBLO-leerstoel Onderwijsrecht. 

Uitnodiging digitale lunchbijeenkomst 4 maart

Op donderdag 4 maart 2021 organiseert de Vereniging voor Onderwijsrecht haar 2e lunchbijeenkomst van dit jaar.

Spreker : Niels Rijke

Onderwerp : Identiteitsgebonden benoemings- en toelatingsbeleid op orthodox-protestantse basis- en middelbare scholen in Nederland

Tijdstip : 12.00 – 13.30 uur

Online ronde tafel Werkgroep Hogeronderwijsrecht op 9 maart

Onder de titel ‘(bindend) studieadvies: nu straks en in de toekomst’ organiseert de Werkgroep Hogeronderwijsrecht op dinsdag 9 maart 2021 tussen 12.45 en 14.00 een discussiebijeenkomst via MS-teams.

Werkgroepen

In een werkgroep vindt gedachtenvorming plaats over een bepaald thema. Elke werkgroep bepaalt haar eigen werkwijze. Het resultaat van de werkgroep kan op verschillende wijze naar buiten worden gebracht. Zo hebben de werkgroepen de mogelijkheid met een eigen standpunt in de vorm van een preadvies of een gemeenschappelijke stuk naar buiten te komen. Ook kan op initiatief van een werkgroep een studiebijeenkomst voor een grotere groep geïnteresseerden worden georganiseerd.

De Vereniging voor Onderwijsrecht kent zeven afzonderlijke werkgroepen:

Bestuur & Management

Deze werkgroep bezint zich op zaken als: nieuwe rechtspersonen en/of samenwerkingsconstructies in het onderwijs, raad-van-toezicht modellen en interne besluitvorming.

Leerrecht & leerplicht

Deze werkgroep houdt zich bezig met de invulling van het recht op onderwijs en de consequenties daarvan in de huidige tijd. De werkgroep is tevens een platform waarin personen vanuit alle groeperingen en disciplines die met het recht op onderwijs in ruime betekenis te maken hebben.

Medezeggenschaps- & klachtrecht

Deze werkgroep is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben

Decentralisatie

Doel van deze werkgroep is decentralisatie van huisvesting in het onderwijs als toegepast probleemveld op zijn beleidsmatige en juridische merites nader te verkennen en te komen tot praktische handreikingen.

Aanmeldings- & toelatingsbeleid

Deze werkgroep richt zich op de juridische vragen rond aanmelding en toelating tot het onderwijs van basisschool tot Universiteit in het algemeen en de wijze waarop aanmeldings- en toelatingsbeleid kan worden gebruikt in het kader van het tegengaan van segretatie.

Beroepsonderwijs

Deze werkgroep richt zich op: Input/vraagstukken uit de instellingen die voor het onderwijs relevant zijn;  Terugkoppeling van ervaring/informatie kenniskring;  Ondersteunen/faciliteren van onderzoek; Genereren van kennis&deskundigheid over wet- en regelgeving in het beroepsonderwijs.

Hogeronderwijsrecht

Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten  om ho-beleid en de vertaling ervan in wet- en regelgeving en de uitvoering in de praktijk te bespreken, op hoger plan te brengen zoals dit een werkgroep betaamt, actief informatie te genereren, en voeding te geven aan algemene verenigingsactiviteiten.