Hoger onderwijs via Teams

Vanwege de coronacrisis een online-bijeenkomst van de werkgroep hoger onderwijsrecht, over “Coronabeleid en juridische grondslagen in studiejaar 2020-2021”.

medezeggenschapsrecht en klachtrecht via Teams

Vanwege de corona-crisis:
wordt het deze keer een online-bijeenkomst (via Teams).

Aanvangstijd is 14.00 uur, tot uiterlijk 17.00 uur.

Najaarssymposium: save the date

Het najaarssymposium van de VvO zal plaatsvinden op vrijdag 27 november 2020, in Kasteel Woerden. Willem Lindeboom (advocaat, Brussee Lindeboom Advocaten) is preadviseur, en Guus Heerma van Voss (staatsraad/lid van de Afdeling advisering van de Raad van State en hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden) zal als referent optreden. Het onderwerp is ‘Flexibele arbeidsverhoudingen in het onderwijs’.

Nieuws

Actuele berichtgeving vanuit de vereniging; voor leden en niet-leden

Nieuwsbrief

Verkennende gesprekken tussen het bestuur van de VvO en de VARO (Vereniging van Advocaten en Rechtsbijstandsverleners in het Onderwijs) leidden tot één nieuwe vereniging met stevige wortels in de wetenschap en de praktijk

De WHW in de toekomst

De feestelijke 20e bijeenkomst van de werkgroep Hogeronderwijsrecht kreeg de vorm van een brainstormconferentie over wetgeving, beleid en recht voor hoger onderwijs en wetenschap in de toekomst, en markeerde dat de WHW dit studiejaar 25 jaar geldt. U kunt de conferentie nazien op onderstaande video.

Werkgroepen

In een werkgroep vindt gedachtenvorming plaats over een bepaald thema. Elke werkgroep bepaalt haar eigen werkwijze. Het resultaat van de werkgroep kan op verschillende wijze naar buiten worden gebracht. Zo hebben de werkgroepen de mogelijkheid met een eigen standpunt in de vorm van een preadvies of een gemeenschappelijke stuk naar buiten te komen. Ook kan op initiatief van een werkgroep een studiebijeenkomst voor een grotere groep geïnteresseerden worden georganiseerd.

De Vereniging voor Onderwijsrecht kent zeven afzonderlijke werkgroepen:

Bestuur & Management

Deze werkgroep bezint zich op zaken als: nieuwe rechtspersonen en/of samenwerkingsconstructies in het onderwijs, raad-van-toezicht modellen en interne besluitvorming.

Leerrecht & leerplicht

Deze werkgroep houdt zich bezig met de invulling van het recht op onderwijs en de consequenties daarvan in de huidige tijd. De werkgroep is tevens een platform waarin personen vanuit alle groeperingen en disciplines die met het recht op onderwijs in ruime betekenis te maken hebben.

Medezeggenschaps- & klachtrecht

Deze werkgroep is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben

Decentralisatie

Doel van deze werkgroep is decentralisatie van huisvesting in het onderwijs als toegepast probleemveld op zijn beleidsmatige en juridische merites nader te verkennen en te komen tot praktische handreikingen.

Aanmeldings- & toelatingsbeleid

Deze werkgroep richt zich op de juridische vragen rond aanmelding en toelating tot het onderwijs van basisschool tot Universiteit in het algemeen en de wijze waarop aanmeldings- en toelatingsbeleid kan worden gebruikt in het kader van het tegengaan van segretatie.

Beroepsonderwijs

Deze werkgroep richt zich op: Input/vraagstukken uit de instellingen die voor het onderwijs relevant zijn;  Terugkoppeling van ervaring/informatie kenniskring;  Ondersteunen/faciliteren van onderzoek; Genereren van kennis&deskundigheid over wet- en regelgeving in het beroepsonderwijs.

Hogeronderwijsrecht

Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten  om ho-beleid en de vertaling ervan in wet- en regelgeving en de uitvoering in de praktijk te bespreken, op hoger plan te brengen zoals dit een werkgroep betaamt, actief informatie te genereren, en voeding te geven aan algemene verenigingsactiviteiten.