In memoriam – Dick Mentink

 

Op 24 april 2022 overleed prof. mr. dr. Dick Mentink, emeritus hoogleraar onderwijsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dick Mentink was een coryfee in het onderwijsrecht. In 1989 promoveerde hij aan deze universiteit op een gezaghebbend proefschrift over deugdelijkheidseisen en bekostigingsvoorwaarden in het onderwijs. In zijn advisering over het onderwijsrecht, onder meer in de Onderwijsraad, speelde hij een grote rol. Na zijn emeritaat in 2008 was hij voorzitter van het Expertisecentrum van Onderwijsgeschillen, en lid van de Landelijke Commissie voor Geschillen inzake de Wet Medezeggenschap Scholen.

Dick heeft van aanvang af een vooraanstaande rol in de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) vervuld. Vele jaren was hij voorzitter van de NVOR – de voorganger van de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) – waarin hij zijn diepgaande kennis en expertise inzake het onderwijsrecht inbracht.

Als blijk van erkenning voor zijn grote bijdrage is bij zijn afscheid in 2011 als voorzitter van de NVOR de Mentink Award ingesteld. Die prijs gaat naar de debuterende auteur(s) van het door de jury als beste beoordeelde artikel, boek of publicatie op onderwijsrechtelijk gebied in de twee jaar voorafgaande aan de uitreiking. De prijs is bedoeld om nieuwe en innovatieve publicaties op onderwijsrechtelijk terrein in het Nederlandse taalgebied aan te moedigen en te bevorderen. De eerste Mentink Award is in 2012 uitgereikt. Dick was vanaf het begin voorzitter van de jury.

De Vereniging voor Onderwijsrecht is Dick Mentink veel dank verschuldigd voor zijn langdurige en onvermoeibare bijdrage aan de vereniging, en aan het onderwijsrecht in het algemeen. Zijn naam blijft verbonden aan de Mentink Award. Zo blijft hij een inspiratie voor aankomende auteurs om zich op het onderwijsrecht, zijn geliefde vak en kennisgebied, toe te leggen.

Werkgroepen

In een werkgroep vindt gedachtenvorming plaats over een bepaald thema. Elke werkgroep bepaalt haar eigen werkwijze. Het resultaat van de werkgroep kan op verschillende wijze naar buiten worden gebracht. Zo hebben de werkgroepen de mogelijkheid met een eigen standpunt in de vorm van een preadvies of een gemeenschappelijke stuk naar buiten te komen. Ook kan op initiatief van een werkgroep een studiebijeenkomst voor een grotere groep geïnteresseerden worden georganiseerd.

De Vereniging voor Onderwijsrecht kent acht afzonderlijke werkgroepen:

Bestuur & Management

Deze werkgroep bezint zich op zaken als: nieuwe rechtspersonen en/of samenwerkingsconstructies in het onderwijs, raad-van-toezicht modellen en interne besluitvorming.

Leerrecht & leerplicht

Deze werkgroep houdt zich bezig met de invulling van het recht op onderwijs en de consequenties daarvan in de huidige tijd. De werkgroep is tevens een platform waarin personen vanuit alle groeperingen en disciplines die met het recht op onderwijs in ruime betekenis te maken hebben.

Rechtspositie Onderwijspersoneel

Deze werkgroep houdt zich bezig met de aspecten van het arbeidsrecht die in de onderwijssector anders zijn geregeld dan onder het reguliere arbeidsrecht. Daarnaast houdt de werkgroep zich bezig met aspecten van het arbeidsrecht die in de onderwijssector anders uitwerken dan daarbuiten.

Medezeggenschaps- & klachtrecht

Deze werkgroep is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben

Decentralisatie

Doel van deze werkgroep is decentralisatie van huisvesting in het onderwijs als toegepast probleemveld op zijn beleidsmatige en juridische merites nader te verkennen en te komen tot praktische handreikingen.

Aanmeldings- & toelatingsbeleid

Deze werkgroep richt zich op de juridische vragen rond aanmelding en toelating tot het onderwijs van basisschool tot Universiteit in het algemeen en de wijze waarop aanmeldings- en toelatingsbeleid kan worden gebruikt in het kader van het tegengaan van segretatie.

Beroepsonderwijs

Deze werkgroep richt zich op: Input/vraagstukken uit de instellingen die voor het onderwijs relevant zijn;  Terugkoppeling van ervaring/informatie kenniskring;  Ondersteunen/faciliteren van onderzoek; Genereren van kennis&deskundigheid over wet- en regelgeving in het beroepsonderwijs.

Hogeronderwijsrecht

Deze werkgroep organiseert bijeenkomsten  om ho-beleid en de vertaling ervan in wet- en regelgeving en de uitvoering in de praktijk te bespreken, op hoger plan te brengen zoals dit een werkgroep betaamt, actief informatie te genereren, en voeding te geven aan algemene verenigingsactiviteiten.