DECENTRALISATIE

In het kader van bestuurlijke verhoudingen, waarbij de centrale overheid zich meer op afstand plaatst, is decentralisatie van beleid en middelen een kerninstrument. Wegens de actualiteit van dit thema heeft het bestuur van VvO besloten een werkgroep decentralisatie te starten, met de huisvesting als eerste studieonderwerp. Doel van de werkgroep is decentralisatie van huisvesting in het (primair en voortgezet) onderwijs als toegepast probleemveld op zijn beleidsmatige en juridische merites nader te verkennen en te komen tot praktische handreikingen, bijvoorbeeld een model voor een alternatieve huisvestingsverordening.

Binnen dit aandachtsveld concentreert de werkgroep zich thans vooral op het vo. De bedoeling is de spanningen tussen centrale en lokale overheid en schoolbestuur oplossen door middel van een overeenkomst-model. Het is vooralsnog een kleine werkgroep die variabel naar thema en product werkt.

 

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.