MEDEZEGGENSCHAPS- EN KLACHTRECHT IN HET ONDERWIJS

De werkgroep Medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die op een of andere manier met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben: schoolbestuur, besturenorganisaties, onderwijsbond, wetenschap, beleid, advocatuur, ouderorganisatie, zelfstandige adviseurs, studenten, (voormalig) leden van de MR en publicisten. De werkgroep komt ongeveer vier keer per jaar bijeen.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken de leden onderwerpen als (voorgestelde) wetgeving, recente literatuur en jurisprudentie, lopende zaken waarbij een of meer leden zijn betrokken en elke andere relevante aangelegenheid. De bijeenkomsten zijn informeel van aard en ieder voelt zich vrij om zonder last of ruggespraak deel te nemen aan de discussie.

Daarnaast werken sommige leden aan publicaties en presentaties voor derden. Ook publiceren de leden van de werkgroep, al dan niet gezamenlijk, in verschillende onderwijsrechtelijke tijdschriften.

De werkgroep heeft een Linkedin pagina waar de leden elkaar tussentijds op de hoogte houden van recente ontwikkelingen en elkaar consulteren. Belangstellenden kunnen zich daar aanmelden.

De nadruk ligt op medezeggenschapsrecht, maar de werkgroep heeft zich voorgenomen om in 2013 meer aandacht aan het klachtrecht te gaan besteden.

De Werkgroep wordt voorgezeten door mr. A. Koning.

Winkelmand

Agenda

  1. Najaarssymposium: save the date

    27 november 2020 @ 08:00 - 17:00

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van rechtsbijstand en onderwijs?
Schrijf u in voor de VvO nieuwsbrief.

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.