MEDEZEGGENSCHAPS- EN KLACHTRECHT IN HET ONDERWIJS

De werkgroep Medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die op een of andere manier met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben: schoolbestuur, besturenorganisaties, onderwijsbond, wetenschap, beleid, advocatuur, ouderorganisatie, zelfstandige adviseurs, studenten, (voormalig) leden van de MR en publicisten. Een planning van de bijeenkomsten van de werkgroep treft u hier aan.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken de leden onderwerpen als (voorgestelde) wetgeving, recente literatuur en jurisprudentie, lopende zaken waarbij een of meer leden zijn betrokken en elke andere relevante aangelegenheid. De bijeenkomsten zijn informeel van aard en ieder voelt zich vrij om zonder last of ruggespraak deel te nemen aan de discussie.

Daarnaast werken sommige leden aan publicaties en presentaties voor derden. Ook publiceren de leden van de werkgroep, al dan niet gezamenlijk, in verschillende onderwijsrechtelijke tijdschriften.

De nadruk ligt op medezeggenschapsrecht, maar de werkgroep heeft zich voorgenomen om meer aandacht aan het klachtrecht te gaan besteden.

De Werkgroep wordt voorgezeten door Marcel Koning (MKoning@aob.nl).

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.