MEDEZEGGENSCHAPS- EN KLACHTRECHT IN HET ONDERWIJS

De werkgroep Medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs is een platform waarin personen vertegenwoordigd zijn vanuit alle groeperingen die op een of andere manier met medezeggenschaps- en klachtrecht in het onderwijs te maken hebben: schoolbestuur, besturenorganisaties, onderwijsbond, wetenschap, beleid, advocatuur, ouderorganisatie, zelfstandige adviseurs, studenten, (voormalig) leden van de MR en publicisten. Een planning van de bijeenkomsten van de werkgroep treft u hier aan.

Tijdens de bijeenkomsten bespreken de leden onderwerpen als (voorgestelde) wetgeving, recente literatuur en jurisprudentie, lopende zaken waarbij een of meer leden zijn betrokken en elke andere relevante aangelegenheid. De bijeenkomsten zijn informeel van aard en ieder voelt zich vrij om zonder last of ruggespraak deel te nemen aan de discussie.

Daarnaast werken sommige leden aan publicaties en presentaties voor derden. Ook publiceren de leden van de werkgroep, al dan niet gezamenlijk, in verschillende onderwijsrechtelijke tijdschriften.

De nadruk ligt op medezeggenschapsrecht, maar de werkgroep heeft zich voorgenomen om meer aandacht aan het klachtrecht te gaan besteden.

De Werkgroep wordt voorgezeten door Marcel Koning (MKoning@aob.nl).

Winkelmand

Agenda

 1. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschaps recht

  10 december 2021 @ 16:00 - 17:00
 2. Bijeenkomst werkgroep Leerrecht en Leerplicht

  17 december 2021 @ 16:00 - 17:00
 3. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  14 januari 2022 @ 16:00 - 17:00
 4. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  11 februari 2022 @ 16:00 - 17:00
 5. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  11 maart 2022 @ 16:00 - 17:00
 6. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  8 april 2022 @ 16:00 - 17:00
 7. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  13 mei 2022 @ 16:00 - 17:00
 8. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  10 juni 2022 @ 16:00 - 17:00
 9. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  8 juli 2022 @ 16:00 - 17:00
 10. Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschapsrecht

  9 september 2022 @ 16:00 - 17:00

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.