LOPEND ONDERZOEK

Ali Mohammad

Ali Mohammad

Ali Mohammad is promovendus staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. Hij schreef zijn eerste artikel over ondernemende hoger onderwijsinstellingen in het Nederlands Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid. Zijn publicaties over dit onderwerp zijn te raadplegen op ResearchGate.

Wat is je huidige onderzoeksproject?

Sinds september 2015 doe ik promotieonderzoek naar de juridische grenzen en mogelijkheden van het academisch ondernemerschap. Daarbij onderzoek ik de publiekrechtelijke beginselen en regels die gelden voor kennisinstellingen die economische activiteiten uitvoeren. Daarbij kan worden gedacht aan kennisinstellingen die aan contractonderzoek doen, octrooirechten overdragen of post-initiële opleidingen verzorgen. In zulke gevallen rijzen vragen over bijvoorbeeld de doelmatige besteding van publieke middelen, het tegengaan van concurrentievervalsing, en het waarborgen van de academische vrijheid en integriteit. Met dit onderzoeksproject hoop ik over dit soort vraagstukken meer duidelijkheid te bieden vanuit een juridische invalshoek.

Wat fascineert je aan het onderzoek?

Het is interessant om te zien wat voor mooie initiatieven er worden ontplooid om kennis te (laten) omzetten in producten of diensten die de maatschappij ten goede komen. Dat kan bijvoorbeeld door het opzetten, en het met publieke middelen financieren, van een spin-off waarin wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een microchirurgierobot. Het is ook leuk om mensen te ontmoeten die zich bezig houden met de niet-juridische aspecten van het ondernemerschap, zoals de business development. Die zijn vooral geïnteresseerd in welke mogelijkheden het recht biedt. Het recht dient ook zodanig duidelijk te zijn dat het dit soort initiatieven beter kan faciliteren, en duidelijke grenzen stelt daar waar publieke waarden (zoals de transparantie van geldstromen) worden geraakt.

Wat heeft jou in het huidige onderzoek het meest verrast?

Wat mij opvalt is vooral hoe actueel het onderwerp van academisch ondernemerschap is. Daarbij zal frequency illusion ongetwijfeld een rol spelen omdat ik mij dagelijks met het onderwerp mee bezig houd. Dan kom je het overal tegen. Zo ontving ik de alumni-magazine van de Universiteit Leiden met op de cover ‘De ondernemende universiteit’. Daar besteedde de magazine twaalf pagina’s aan. In (financiële) kranten lees ik ongeveer om de week een bericht over de relaties tussen universiteiten en het bedrijfsleven. Ook de politiek staat niet stil en is bezig met allerlei initiatieven, zoals het verduidelijken van regelgeving voor investeringen van publieke middelen in ‘private activiteiten’. De actualiteit maakt het onderwerp levendig en makkelijker om er met anderen over te discussiëren.

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.