Bijdragen van leden

Op deze pagina kunnen leden een bijdrage publiceren

 

De weg naar burgerschap

Afscheidsrede Paul Zoontjens, als hoogleraar onderwijsrecht van Tilburg University, Tilburg, 17 mei 2019

Burgerschap is mijns inziens een beginsel dat de weg kan wijzen naar een fundamentele verandering van ons onderwijssysteem.

Lees meer

Passend onderwijs en de vrijheid van vereniging

Inmiddels al weer drie jaar geleden is de Wet Passend onderwijs ingevoerd. Deze wet behelst een groot aantal aanpassingen in de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voorgezet onderwijs en een aantal andere onderwijswetten. De bedoeling van de wetgever was, ……

Lees verder