VERENIGING

De VvO stelt zich ten doel de studie van het onderwijsrecht te bevorderen. Hiertoe organiseert de vereniging voor de leden studiebijeenkomsten en stimuleert zij de leden deel te nemen aan de werkgroepen en over het onderwijsrecht te publiceren. Jaarlijks brengt de vereniging een pre-advies uit over een onderwijsrechtelijk onderwerp dat centraal staat bij het symposium.

Activiteiten:

Het houden van studiebijeenkomsten

Jaarlijks organiseert VvO in samenwerking met VARO symposia met interessante workshops. In de agenda kunt u zien wanneer de volgende gepland staat.

Het doen verschijnen van publicaties

Deze preadviezen kunt u in gedrukte vorm of pdf in de webshop bestellen.

Overige activiteiten

andere middelen die aan het doel bevorderlijk zijn.

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.