BEROEPSONDERWIJS

Het beroepsonderwijs is een belangrijk thema in de VvO. De Werkgroep Beroepsonderwijs van de VvO heeft zich tussen 2010 en 2015 bezig gehouden met vraagstukken in het beroepsonderwijs, met een focus op mbo en educatie. Aan de orde zijn geweest het Actieplan mbo / Focus op vakmanschap, de urennorm in het mbo, de ontwikkelingen rondom de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven en de terugloop in het leerlingenaantal in de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo. In de zomer van 2015 is besloten de werkgroep te integreren met de kenniskring van de Leerstoel Onderwijsrecht van het beroepsonderwijs, die aan de VU is gevestigd. De Kenniskring richt zich op:

  • het aanbrengen van input / vraagstukken uit de instellingen die voor het onderzoek / onderwijs vanuit de leerstoel relevant zijn;
  • het terugkoppelen van de opgedane ervaring/informatie door de deelnemers naar de eigen organisatie (kennisdeling);
  • het ondersteunen bij / faciliteren van het onderzoek; bijvoorbeeld: leden van de kenniskring werken samen aan een deelonderzoek of –publicatie, doen suggesties voor het vergaren van relevante informatie of het leggen van contacten, enzovoorts;
  • het samen genereren van kennis&deskundigheid over wet- en regelgeving in het beroepsonderwijs zodat door de Kenniskring gevraagd en ongevraagd kan worden geadviseerd aan bewindspersonen, besturenorganisaties en dergelijke.

Geïnteresseerde NVOR-leden worden van harte uitgenodigd contact op te nemen met de voorzitter, prof.dr. R. (Renée) van Schoonhoven, e-mail r.van.schoonhoven@vu.nl.

 

Winkelwagen

Interesse in Lidmaatschap?

klik hier om lid te worden van VvO, of bekijk de lidmaatschap tarieven.