Agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Online Lunchtafel Werkgroep Hogeronderwijsrecht

20 januari 2022 @ 12:00 - 13:30

RECHTSPOSITIE VAN STUDENTEN
(en de zelfreflecties van de ABRvS)

Discussiebijeenkomst donderdag 20 januari 2022 van 12:00 tot 13.30 uur via MS-TEAMS

Chatham House Rule geldt

Er is voor de student aan universiteiten en hogescholen maar één ingang naar rechtsbescherming, in
de WHW “Toegankelijke Faciliteit” genoemd. Daarna kan de student nogal wat verschillende kanten
op (worden geleid). Hoe zit dat?
Er is nog een aanleiding. Het is ongeveer zeker dat in 2022 het College van beroep voor het Hoger
Onderwijs (CBHO) ook formeel wordt ingeschoven in de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Daarmee ontvalt één van de weinige bijzondere rechters en dat lijkt uit het oogpunt van
rechtsgelijkheid fijn. Maar er is de nogal wat te doen over de rechtsbescherming die de hoogste
bestuursrechter heeft geboden, in toeslagenkwesties maar niet alleen daarin.
Daarom vinden wij het belangrijk om eens te bespiegelen wat in de praktijk gebeurt en wat – gezien
ook het regeerakkoord – straks misschien kan worden verwacht van kabinet Rutte IV. Het lijkt een goed
moment om dit alles eens onder de loep te nemen. Tijd dus voor een goed gesprek over het nu, het
straks en het daarna van de rechtsbescherming van studenten.

Deze 23e Werkgroep Hogeronderwijsrecht van de Vereniging voor Onderwijsrecht gaat weer online en
zal het opnieuw een lunchbijeenkomst zijn. Eigen lunch en koffie meenemen. In de aangepaste opzet
ook goed om je te vragen om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk sub-vraagstuk je
specifiek aan de orde wilt stellen (en evt kort toelicht tijdens de ronde tafel). In beginsel is de bedoeling;
het geeft in ieder geval voorrang bij eventueel nodige loting voor deelname.
Deelnamebevestiging met vergaderlink ontvang je kort tevoren. Echter: er is een deelname-limiet
van 25 personen (zonodig na loting). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden (evt.
herhalen we), maar wees svp prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door
een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist
en zijn er ook voor niet-leden geen kosten aan deelname verbonden.
Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via de organisator: info@triasnet.nl

Literatuur:

Zelfreflectie ABRvS

WHW pocketeditie 2022, para 5.7.14 t/m 19 en Hfst7 Titel 4

AGENDA 23e VvO-Werkgroep Hogeronderwijsrecht: Online LunchTafel Rechtspositie Student

11:50 Inloggen
12:00 – 12:10 Introductie van de voorzitter, mr. Peter Kwikkers Rechtsbescherming of Ordehandhaving?
12:10 – 12:25 Inleiding mr. Wouter Pors, Partner Bird & Bird Rechtsbescherming in de Rechtspraktijk
12:25 – 13:30 Table Ronde

Gegevens

Datum:
20 januari 2022
Tijd:
12:00 - 13:30