Op dinsdag 11 juni 2024 van 12:00 tot 13.30 uur vindt een online lunchtafel plaats van de werkgroep hogeronderwijsrecht, getiteld
“Implementatie van de Wet Leeruitkomsten en de Academische Vrijheid”. Inleider en hoofdgast is dr. Job Buiting.

De wijziging van de WHW met de Wet Leeruitkomsten hoger onderwijs, nu nog een maar half geëvalueerd
experiment, zal wel per 1 september 2024 in werking te treden. Daarmee is die nog niet in uitvoering. Hoogste
tijd dus voor een deskundige juridische bespiegeling, en wel mede in het licht van één van onze favoriete rode
draden: academische vrijheid. De buitenkans dat er recent is gepromoveerd op een nauw verwant onderwerp
door iemand voor wie het hoger onderwijs ook geen vreemde is, kunnen we ons dan niet laten ontgaan.

Job Buiting promoveerde op 16 april 2024 aan de Radboud Universiteit op zijn proefschrift “De Autonomie van
de leraar”. Job is wetgevingsjurist bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, die functie vervulde
hij tot 2021 bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Daarnaast is hij als buitenpromovendus
verbonden aan de Radboud Universiteit. Hij leidt ons langs zijn (juridische) visie op dit wetsvoorstel, mede aan
de hand van zijn proefschrift waarbij hij de autonomie van de leraar vervangt door ”de academische vrijheid van
de ho-docent” in relatie tot die van de student. Ook dit is bepaald geen theoretisch onderwerp. Maar daarbij zullen
we het niet laten; er zitten meer kritische aspecten aan deze wet.

Deze 26e discussiebijeenkomst van de werkgroep hogeronderwijsrecht van de VvO is weer een online
lunchbijeenkomst. Anders dan gebruikelijk houdt eerst Job zijn inleiding, komt daarna een inventarisatieronde bij
deelnemers vanuit universiteiten en hogescholen over de stand van de implementatie, daarna de
RondeTafelDiscussie, en pas tot slot het gebruikelijke inhoudelijke WHW-perspectief door de voorzitter.
Er is een deelname-limiet van 25 personen. Ook anders: zij die werkzaam zijn aan een universiteit of hogeschool
krijgen voorrang als de numerus fixus dreigt te worden overschreden (maar laat dat geen reden zijn om je niet
aan te melden, want een ‘andere’ blik is ook noodzakelijk). Laat je ook niet door de limiet weerhouden om aan
te melden, maar wees svp prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door een collega.
VvO-lidmaatschap is niet vereist, maar leden (en ditmaal ook deelnemers uit ho-instellingen) hebben voorrang.
Deelname is kosteloos. Deelnamebevestiging krijg je eerder: de vergaderlink pas in de ochtend van 11 juni.
Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl

AGENDA 26e VvO-Groep Hogeronderwijsrecht: Online LunchTafel
11:50 – 12.00 Inloggen
12:00 – 12:01 Introductie
12:01 – 12:20 Inleiding Job Buiting (wetgevingsjurist en onderzoeker)
12:20 – 12:40 Ronde langs de (instellings-)deelnemers over stand van zaken invoering
12:40 – 13:20 RondeTafelGesprek
13:20 – 13:30 Uitleiding van de voorzitter: Peter Kwikkers