Agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Bijeenkomst werkgroep B&M over Coalitieakkoord 2021-2025 op 2 februari 2022

2 februari 2022 @ 12:00 - 13:30

De beleidsvoornemens van kabinet-Rutte IV voor funderend onderwijs en kinderopvang

In hoofdstuk vier van het Coalitieakkoord 2021-2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ zetten de regeringspartijen VVD, D66, CDA en CU hun beleidsvoornemens ten aanzien van onderwijs en ontwikkeling uiteen.

Kabinet-Rutte IV wil de basis op orde brengen door structureel EUR 1 miljard te investeren voor het versterken van de onderwijskwaliteit. Daarbij worden scholen in positie gebracht door investeringen zoveel mogelijk rechtstreeks naar de klas te laten gaan, volgens de systematiek van de werkdrukmiddelen. Ook kiest het nieuwe kabinet voor het vergroten van kansengelijkheid door te investeren in kinderopvang, voor- en vroegschoolse educatie en een rijke schooldag alsmede het bevorderen van doorstroom en differentiatie, waaronder het geven van ruimte voor een maatwerkdiploma. In verband hiermee is kabinet Rutte-IV tevens voornemens om de kwaliteit van lerarenopleidingen en de professionalisering van leraren te bevorderen, te komen tot werkdrukverlaging en één cao voor het funderend onderwijs alsook de positie en kwaliteit van schoolleiders te versterken.

Wij hebben Geert de Wit (lid RvB van Stichting Kinderopvanggroep in Tilburg) en Marten Elkerbout (voorzitter CvB van Stichting Spaarnesant voor openbaar (specialistisch) onderwijs in Haarlem) bereid gevonden om ons mee te nemen in hun visies op de kabinetsplannen voor het funderend onderwijs en de kinderopvang. Zij zullen onder meer ingaan op de vraag wat onderwijs en kinderopvang voor elkaar kunnen betekenen en welke verbeteringen in beleid en wetgeving zij in deze regeerperiode nodig achten.

Zoals gebruikelijk zal er na hun inleidingen gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en discussie.

Het programma is als volgt:

12.00 – 12.10 uur:   Inloop

12.10 – 12.15 uur:   Welkom

12.15 – 12.45 uur:   Inleiding Geert de Wit

12.30 – 12.45 uur:   Inleiding Marten Elkerbout

12.45 – 13.30 uur:   Vragen en discussie

U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden bij Noëlle van Beusecom, beusecom@boelszanders.nl, onder vermelding van VvO Werkgroep B&M 2 februari 2022. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij hopen weer op veel belangstelling!

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

Martijn Nolen en Nicole Niessen

Gegevens

Datum:
2 februari 2022
Tijd:
12:00 - 13:30