24 september 2019 vindt een bijzondere  ALV plaats die in het licht staat van het voornemen te fuseren met de VARO. De vorige ALV  heeft zich over dat voornemen al  positief uitgelaten. Deze ALV dient er toe te komen tot een voorgenomen fusiebesluit waartoe ook moet worden ingestemd met de concept statuten. Na afstemming met de VARO is dankbaar geput uit suggesties en opmerkingen van leden bij een eerdere versie daarvan. Via deze uitnodiging bedanken wij de leden hartelijk voor deze inbreng.

Meer informatie via https://vvonderwijsrecht.nl/2018/10/09/voorgenomen-fusie-nvor-varo/