De werkgroep Leerrecht en Leerplicht heeft de data voor de bijeenkomsten in 2021 vastgesteld. De bijeenkomsten zijn maandelijks ingepland waarbij ongeveer om de drie maanden een langere bijeenkomst gepland staat. De korte bijeenkomsten zijn digitaal. De langere bijeenkomsten zijn, afhankelijk van de corona maatregelen, digitaal of op locatie.

De korte bijeenkomsten worden gevuld met de actualiteiten van dat moment of door leden van de werkgroep ingebrachte punten. In de driemaandelijkse bijeenkomsten, die drie uur duren, zal een onderwerp uitvoeriger behandeld kunnen worden. Als er voorstellen zijn voor onderwerpen dan horen we dat graag.

De planning voor 2021 is als volgt:

5 maart 2021                16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 april 2021                  16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

7 mei 2021                   14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

4 juni 2021                   16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

2 juli 2021                     16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 september 2021       14.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal of op locatie

8 oktober 2021             16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

8 november 2021          16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

17 december 2021        16.00 – 17.00 uur bijeenkomst digitaal

Aanmelden voor de maillijst van de werkgroep kan via werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl. Het aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een reply te sturen op de uitnodiging die via email wordt verzonden. Tijdige aanmelding wordt zeer op prijs gesteld, bij minder dan vijf deelnemers zal een geplande bijeenkomst niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon