ARTIKELEN

Mr. F. Sabet

Een Interbestuurlijk Toezichtkader: middel tegen segregatie in het onderwijs? / p.7

Begin 2023 is het zogeheten Interbestuurlijk Toezichtkader van kracht geworden. In dit artikel wordt verkend wat het interbestuurlijk toezicht in het onderwijs inhoudt, en welke doorwerking dat toezicht kan hebben op gemeenten en schoolbesturen. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van segregatie in het onderwijs.

KRONIEK

Mr. V. Kellenaar

Onderwijshuisvesting / p. 14

In dit katern wordt nader ingegaan op de ontwikkeling richting een wettelijk verplicht Integraal Huisvestingspan en Meerjarenonderhoudsplan, alsmede de verankering van het begrip ‘renovatie’ in de onderwijswetten en het leggen van de verantwoordelijkheid voor renovatie bij gemeenten.