School en Wet 4, 2023

ARTIKELEN

Drs. R. Anstadt en mr.dr.J. Sperling

Toelating en schoolwisseling in het Amsterdams voortgezet onderwijs p/8

Het komt steeds vaker voor dat er geloot moet worden voor een plaats in het eerste leerjaar van een school voor voortgezet onderwijs. In dit artikel wordt beschreven hoe dit komt en worden suggesties gedaan ter verbetering, niet alleen voor Amsterdam, maar mogelijk ook voor andere gemeenten.

Mr.drs. J.P. Dikker

De Wet bescherming klokkenluiders en het onderwijs /p.14

Naar aanleiding van een melding van een universitair docent bij zijn werkgever (UvA) wordt in deze bijdrage eerst kort beschreven wat de Wet Huis voor klokkenluiders inhield. Daarna worden uitvoerig de wijzigingen van de Wet bescherming klokkenluiders besproken, inclusief de gevolgen voor het onderwijs.

Mr. G. Bremmers en mr. N. Laumen

Een “verboden” opzegverbod in de CAO PO? Een nadere blik op art. 3.7 lid 2 CAO PO/ p.22

In dit artikel wordt de conclusie getrokken dat de kwalificatie door het UWV van art. 3.7 lid 2 CAO PO als opzegverbod – dat kan leiden tot een weigering van een ontslagaanvraag – op gespannen voet staat met het (algemene) toetsingskader omtrent opzegverboden zoals dat volgt uit de wet.

Mr. J. Streefkerk           

Kroniek: Goed bestuur en governance po en vo 2021-2023/ p.29

Deze kroniek behandelt de juridische ontwikkelingen in de governance; het beeld dat ontstaat is dat van twee onstuimige jaren, door een wisselwerking tussen ontwikkelingen in de politiek en ontwikkelingen in de sector zelf. De kroniek biedt een overzicht van recente ontwikkelingen en tevens een aanzet voor verdere discussie en onderzoek op deelonderwerpen.