Op 25 november vond het jaarlijks symposium plaats aansluitend aan de jaarvergadering met als thema ‘Onderwijskansen en de rechten van het kind’. Het bestuur zegt dank aan de drie pre-adviseurs die een boeiende inleiding hebben gegeven op hun bijdrage aan het pre-advies en het debat aangingen met de zaal.

Het pre-advies is in 2022 opnieuw als boekje uitgegeven en aan alle leden toegezonden. Leden die nog geen boekje hebben ontvangen kunnen contact opnemen met Iris Hoen (secretaris@vvoonderwijsrecht.nl). Een boekje wordt dan alsnog nagezonden.