Hierbij wil het bestuur u nogmaals herinneren aan de op 8 november jl. verzonden uitnodiging voor de ALV en najaarssymposium die beide plaatsvinden op VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022 in het kasteel van WOERDEN (Kasteel 3 in Woerden). Aansluitend aan de ALV die aanvangt om 11.30 uur houdt prof. Mr. Drs. B. Vermeulen de jaarrede en vindt de uitreiking plaats van de Dick Mentink award. Het bestuur hoopt dat op de eerste ALV die na de Coronapandemie weer in fysieke vorm kan plaats vinden veel leden weer aanwezig zullen zijn.

Om 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch om elkaar te ontmoeten en bij te praten. Om 14.00 uur na de lunch start het symposium met als thema ‘Onderwijskansen en de rechten van het kind’

Het pre-advies is in boekvorm verzonden aan de leden, echter abusievelijk uitsluitend aan leden die bij de VvO staan geregistreerd met hun kantooradres. Leden die van de VvO post ontvangen op hun privéadres hebben dit boekje nog tegoed. Er vindt zo spoedig mogelijk een nazending plaats naar het bij de VvO bekende adres. Het pre-advies in pdf is bijgevoegd bij de VvO-nieuwsbrief van 22 november 2022. Daarnaast kunt u het pre-advies hier downloaden.

Programma najaarssymposium met voorafgaand jaarvergadering
11.15 Inloop
11.30 Jaarvergadering
12.00 Jaarrede door prof. mr. drs. Ben Vermeulen, bestuurslid VVO
12.45 Uitreiking Dick Mentink award door prof. mr. Miek Laemers, emeritus hoogleraar onderwijsrecht
13.00 Lunch
14.00: Introducties op het pre-advies door Ton Liefaard, Eddie Denessen, Jacques Dijkgraaf incl. ruimte voor informatieve vragen na elke introductie
15.15 Pauze met koffie/thee
15.30 Debat met de leden over het pre-advies
17.00 Borrel

Opgeven voor het bijwonen van de ALV en het najaarssymposium op voorhand is verplicht. Aan het bijwonen van het najaarssymposium zijn geen kosten verbonden. De kosten van de lunch zijn € 25,-. Inschrijven voor de jaarvergadering, het najaarssymposium en de lunch kan uitsluitend via deze pagina.

Namens het bestuur,
Iris Hoen, secretaris