REDACTIONEEL

5             Redactioneel

COLUMN           

6             Willem Lindeboom

                Functie onderwijsbestuurder eindelijk beschreven

ARTIKELEN

                Martijn Nolen

7             Vier evaluaties van het externe toezicht op het publiek bekostigd onderwijs; en hoe nu verder?

De Onderwijsraad heeft dit jaar het advies de ‘Essentie van extern toezicht’ uitgebracht en dit jaar zijn ook twee evaluaties zijn verschenen over recente vernieuwingen in het externe toezicht op het onderwijs. In 2020 is bovendien een evaluatie van de beleidstheorie bij en de praktijk van de toezichtsbezoeken uitgebracht.

                Brechtje Paijmans en Bastiaan Goedhart

17                  Wat te doen als ‘bevoegd bekwaam’ onvindbaar is? Het lerarentekort en bewegingsonderwijs in het po:  juridisch kader en (on)wenselijke alternatieven.

Hoe kan een school voldoende bewegingsonderwijs aanbieden als zij door het lerarentekort onvoldoende bevoegde leerkrachten heeft? Mag een basisschool een ‘alternatief’ aanbieden of leidt dat direct tot aansprakelijkheid van de school? Dit artikel gaat over (on)bevoegdheden van leraren, aansprakelijkheid van de school, dilemma’s én alternatieven.

JURISPRUDENTIE

27           Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

                Mr. E.C. Appels-de Groot

                Mr. P.H.M. Kanters