Op vrijdag 11 november 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland (de bijeenkomst op 14 oktober a.s. is gecanceld).

Het gespreksonderwerp is deze keer ingebracht door Dik Berkhout en Willem Hein Hogerzeil en gaat over de toetsing door de LGCWMS bij instemmingsgeschillen.

WMS artikel 32 lid 1 schrijft voor dat de commissie slechts aan het bevoegd gezag toestemming geeft om het besluit te nemen ‘indien de medezeggenschapsraad niet in redelijkheid tot het onthouden van instemming heeft kunnen komen of indien sprake is van zwaarwegende omstandigheden die het te nemen besluit van het bevoegd gezag rechtvaardigen.’ Deze tweevoudige toets in de WMS bij instemmingsgeschillen is afgeleid van de WOR. Bij enkele recente uitspraken (https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-invoering-vijf-gelijke-dagenmodel-vanwege-zwaarwegende-omstandigheden-krijgt-het-bevoegd-gezag-toestemming-het-besluit-te-nemen/ en https://www.onderwijsgeschillen.nl/uitspraken/instemmingsgeschil-over-schoolplan-het-bevoegd-gezag-krijgt-vanwege-zwaarwegende-omstandigheden-toestemming-het-besluit-te-nemen/) inzake instemmingsgeschillen ontstaat echter de indruk dat de commissie de eerste toetsingsgrond heeft overgeslagen en alleen het tweede deel van de tweevoudige toets (de zwaarwichtige reden) is gehanteerd. Waarmee de (voorstelbaar) goede redenen van een MR om zich van instemming te onthouden (te snel?) terzijde worden geschoven.

Vraag is of daarom of de commissie hiermee op de juiste wijze toepassing heeft gegeven aan genoemde toetsingsgrond? En hoe vindt onder de WOR deze tweevoudige toetsing plaats? (Artikel 27 lid 4 WOR: “De kantonrechter geeft slechts toestemming, indien de beslissing van de ondernemingsraad om geen instemming te geven onredelijk is, of het voorgenomen besluit van de ondernemer gevergd wordt door zwaarwegende bedrijfsorganisatorische, bedrijfseconomische of bedrijfssociale redenen”.)

Het betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning

Stafmedewerker AOb / adviseur medezeggenschap