Op vrijdag 9 september 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland.

Het gespreksonderwerp is deze keer ingebracht door Joke Sperling. Joke zal spreken over de gevolgen voor de medezeggenschap met de invoering van de Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs. Met deze wet wordt het mogelijk om scholen voor praktijkonderwijs en vmbo over te dragen aan een rechtspersoon die een mbo-instelling in stand houdt. Die combinatie onder één bevoegd gezag wordt ook wel aangeduid als ‘verticale scholengemeenschap’ (vsg). Na de fusie is de Wms niet langer van toepassing op de school voor praktijkonderwijs of vmbo-school. De wet treedt per 1 augustus 2022 in werking. 

Het betreft een online-bijeenkomst (via Teams).

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook de volgende bijeenkomsten dit jaar staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 nog plaats op: 14 oktober, 11 november, en 9 december.