Dit jaar zal de Mentink Award opnieuw worden uitgereikt. De prijs kon in 2020 helaas niet worden uitgereikt omdat de jaarvergadering toen, als gevolg van de corona uitbraak, niet op de gebruikelijke wijze kon plaatsvinden.

De Mentink Award is ingesteld bij gelegenheid van het afscheid van prof. mr. Dick Mentink als voorzitter van de VvO. De prijs is bedoeld om nieuwe en innovatieve publicaties op onderwijsrechtelijk terrein in het Nederlandse taalgebied aan te moedigen en te bevorderen. De prijs gaat naar de debuterend auteur(s) van het door de jury als beste beoordeelde artikel, boek, onderzoeksrapport of (congres of symposium) paper, op onderwijsrechtelijk gebied. Ook een elektronische publicatie van een zekere omvang of een annotatie van een zekere omvang komen in aanmerking voor de Award. Scripties kunnen niet meedingen naar de Award.

De jury bestaat dit jaar uit: Miek Laemers, Joke Sperling, Frans Brekelmans en Stefan Philipsen. De jury nodigt een ieder hierbij uit om publicaties die zijn verschenen in de periode 2018-2022 voor toekenning van de Mentink Award voor te dragen. Dat kan door de naam van de auteur, titel en vindplaats van de bijdrage te mailen naar secretaris@vvonderwijsrecht.nl. De deadline is 1 oktober.

De winnaar van de Mentink Award ontvangt een bedrag van 500 Euro en een bokaal.

Hier treft u het reglement waarin alle toekenningsvoorwaarden zijn opgenomen: Mentink Award – VvO (vvonderwijsrecht.nl)