Op 12 mei 2022 (12.30- 14.00 uur) organiseert de nieuwe VvO-werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel zijn eerste digitale werkgroepbijeenkomst. De bijeenkomst kent als thema:

Modernisering Participatiefonds per 1 augustus 2022

De financiering van werkloosheidsuitkeringen in het primair en speciaal (voortgezet) onderwijs vindt plaats via het Participatiefonds. (Vermoedelijk?) per 1 augustus 2022 treedt de Wet beëindiging vervangingsfonds en modernisering participatiefonds in werking. Parallel hieraan treedt een nieuw reglement van het Participatiefonds in werking. De modernisering van het Participatiefonds houdt een fundamenteel andere systematiek van de financiering van uitkeringen in. Kenmerkend aan deze nieuwe systematiek is dat onderwijswerkgevers steeds een percentage van de kosten van instroom van een ex-werknemer in de WW- en/of WOPO-uitkering zelf zullen moeten dragen. In de meeste gevallen bedraagt dit 50%, maar in bepaalde gevallen kan de werkgever een verlagingsverzoek
indienen, waarmee het percentage op 10% kan worden gebracht.

Het Participatiefonds heeft zijn nieuwe reglement (en een toelichting daarop) begin maart 2022 gepubliceerd op zijn website. De werkgroep organiseert de bijeenkomst om de wijzigingen in de wet en het reglement en de hierover onder arbeidsjuristen levende vragen te bespreken.
Wij hebben Cindy Smeets en Joeri Huffmeijer, beide beleidsmedewerker bij het Participatiefonds, bereid gevonden een inleiding te verzorgen over de op stapel staande wijzigingen en met ons deel te nemen aan een discussie over de betekenis van de wijzigingen in de praktijk. Het programma is als volgt:

12.20-12.30 uur: Inloop
12.30-12.40 uur: Welkom en introductie werkgroep en inleiders
12.40-13.25 uur: Inleiding Cindy Smeets en Joeri Huffmeijer
13.25-14.00 uur: Vragen en discussie.

Vooraf vragen stellen en aanmelding
De inleiders willen deelnemers aan de bijeenkomst de gelegenheid bieden vooraf hun vragen over de modernisering Participatiefonds in te dienen. U kunt uw vragen (bij voorkeur uiterlijk 4 mei 2022) stellen bij uw aanmelding voor de bijeenkomst. U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden bij Nikita Josipovic (N.Josipovic@cascadeadvocaten.nl) onder vermelding van ‘VvO Werkgroep bijeenkomst 12 mei 2022’. Na aanmelding krijgt u een Teamsuitnodiging.

Wij zien uit naar uw deelname aan deze bijeenkomst!
Beste groet, namens de werkgroep, Willem Lindeboom en Bas Vorstermans