Column

En niet andersom

Renée van Schoonhoven

Mr. J.S. Buiting

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen (deel II): is het schooladvies niet langer leidend?

Het oorspronkelijke wetsvoorstel is eerder behandeld in dit tijdschrift. Met dit artikel wordt daar een vervolg aan gegeven, aangezien het wetsvoorstel gedurende de parlementaire behandeling – door een nota van wijziging en verschillende aangenomen amendementen – ingrijpend is gewijzigd.

Mr. M. Claessens

De juridische vormgeving van burgerschap in het onderwijs

Burgerschap in het onderwijs is in juridische zin een relatief nieuw fenomeen, maar kent toch al een intense geschiedenis van invoering, rechtspraak en aanpassing. In dit artikel staat de juridische vormgeving op dit moment van burgerschap in het onderwijs centraal.

Jurisprudentie Onderwijsrecht

Overzicht jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 27 t/m 54

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Wetgeving

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf