Kort na de fusie van de NVOR en de VvO op 1 januari 2020 sloeg de Coronapandemie toe. In 2020 en voor een groot deel van 2021 kon de nieuwe VvO daarom slechts digitaal het contact onderhouden met de leden. Daar is op een geweldige wijze invulling aan gegeven dankzij de werkgroepen, tal van externe sprekers en enthousiaste bestuursleden. De in allerijl bedachte digitale lunchbijeenkomsten zijn een groot succes gebleken. De interesse was groot. De inhoud van de bijeenkomsten werd zeer gewaardeerd. De deelname was boven verwachting hoog. Veel meer leden dan voorheen konden door de digitale opzet deelnemen aan de bijeenkomsten. Ook de werkgroepen bleven met hun leden goed in contact door de digitale bijeenkomsten.

Digitaal contact vervangt echter het echte contact niet. Daarom is het fijn dat op 25 september 2021 de 1,5 metermaatregel is vervallen en weer fysieke bijeenkomsten kunnen worden georganiseerd waarop wij elkaar weer kunnen ontmoeten. Besloten is daarom om de volgende jaarvergadering op 24 november 2021 weer traditiegetrouw in het Kasteel van Woerden te laten plaatsvinden. Het bestuur kijkt uit naar deze dag en hoopt veel van jullie daar weer te zien.