COLUMN

Of je een emmer leeggooit

Willem Lindeboom

ARTIKELEN

Dr. N. Rijke

Een voortdurende schoolstrijd

Maatschappelijke en politieke discussies over het curriculum en de schoolcultuur, toelatingsbeleid van leerlingen en benoemingsbeleid van personeel, raken de positie van orthodox-protestantse scholen. Relevant voor genoemde discussies zijn de identiteitsverklaringen van scholen die recent onderwerp van maatschappelijk en politiek debat waren.

Mr. J.S. Buiting

Wetsvoorstel doorstroomtoetsen: verbetering voor de overgang van po naar vo?

In 2019 zijn het schooladvies en de eindtoets geëvalueerd. Dit is voor de regering aanleiding om het stelsel van het schooladvies en de eindtoets te wijzigen. Leidt deze wijziging tot een verbetering in de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs?

Chris Kuiper en Susanne Höfte

Coronatijd… Onderwijs op afstand: beviel het en mocht het?

Na het sluiten van de scholen en kinderopvanglocaties is de afspraak gemaakt dat gemeenten aan kwetsbare kinderen opvang, onderwijs en didactische begeleiding kunnen bieden als dat nodig is. In deze bijdrage wordt gekeken naar de gevolgen van het gegeven afstandsonderwijs vanuit de praktijk, de focus is die van speciaal onderwijs.

JURISPRUDENTIE ONDERWIJSRECHT

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 23 t/m 43

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

WETGEVING   

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf