Op de achtergrond wordt door het bestuur hard gewerkt om de ledenadministratie van de NVOR en de VvO te integreren en verder te professionaliseren. Onderzocht wordt of het mogelijk is de toegang door en tot leden via de website te vergemakkelijken, zodat gemakkelijker content op de website kan worden geplaatst en leden op hun beurt via de website gegevens kunnen doorgeven en laten verwerken. Doel is om een professionele ledenadministratie te voeren die niet overmatig veel tijd vraagt van het vrijwilligersbestuur.

Tot op heden werd de nieuwsbrief op verzoek ook verstuurd aan niet-leden. Omdat de nieuwsbrief gericht is op verenigingsactiviteiten die uitsluitend open staan voor leden is besloten de nieuwsbrief niet meer aan niet-leden te verzenden.

Bestuursleden hebben het afgelopen jaar gesprekken gevoerd met de werkgroepvoorzitters over de invulling van de rol van de werkgroepen binnen de vereniging. Deze gesprekken worden binnenkort voortgezet. Werkgroepvoorzitters ontvangen daarvoor een uitnodiging van het bestuur.