Column

Toekomstbestendig artikel 23: het individu in de (school)gemeenschap

Stefan Philipsen

Wie betaalt, bepaalt? De worsteling tussen bekostiging en ouderbijdragen

De Eerste Kamer heeft het initiatiefvoorstel tot wijziging van de onderwijswetten rondom de vrijwillige ouderbijdrage aangenomen. Wat houdt deze wetswijziging in en wat betekent dit voor de wijze waarop bekostigde onderwijsinstellingen in het funderend onderwijs in de toekomst nog hun niet-bekostigde activiteiten kunnen organiseren en financieren?

Mr. B.P.L. Vorstermans en mr. J. Streefkerk

De maatschappelijke waarde van het diploma in crisistijden

De leerlingen van het VMBO Maastricht ontvingen destijds geen diploma toen bleek dat het schoolexamen onvoldoende was gevolgd. Bij het toekennen van diploma’s zou de maatschappelijke waarde van het diploma ter discussie komen te staan. Een argument waar de minister dit schooljaar vanwege de coronapandemie schijnbaar niet zoveel zorgen over heeft.

Mr. H.A.A. Berendsen en mr. M.H. van Roekel

Ontbinding arbeidsovereenkomst op de i-grond: geen vliegende start

Met de Wet arbeidsmarkt in balans, een aanvulling op de Wet werk en zekerheid, is de zogenoemde cumulatie-ontslaggrond (i-grond) geïntroduceerd. Uit de tot op heden gepubliceerde uitspraken blijkt dat kantonrechters niet snel een ontbindingsverzoek op de i-grond toewijzen.

Mr. dr. F.H.J.G. Brekelmans en mr. dr. E. van Vliet

Jurisprudentie Onderwijsrecht

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 104 t/m 126

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Wetgeving

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.C.M. Janssen