FUSIE tussen de NVOR en de VARO

Op vrijdag 29 november 2019 hebben de leden van de VvO en de VARO tijdens een speciale Algemene Ledenvergadering besloten de krachten te bundelen.

Binnenkort formaliseert het bestuur het fusiebesluit en gaan we samen door als Vereniging voor Onderwijsrecht (de VvO).

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Jannetje Bootsma                           voorzitter

Elise Visser                                         secretaris

Arzu Yandere                                    penningmeester

Tom Barkhuysen

Wilco Brussee

Jacques Dijkgraaf

Iris Hoen

Stefan Philipsen

Ben Vermeulen

Bas Vorstermans

Het bestuur zal zich in het eerste kwartaal van 2020 niet alleen richten op de praktische zaken die met zo’n fusie samenhangen. Het zal ook starten met de voorbereiding van de leerzame en verdiepende activiteiten die het in 2020 aan de leden wil aanbieden. Tevens zal het bestuur aandacht schenken aan het bevorderen van de ledenparticipatie.