Aankondiging Algemene Ledenvergadering VvO 29 november 2019

De ALV van de Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) is op

VRIJDAG 29 NOVEMBER 2019
VAN 10.15 – 11.15 UUR
IN HET KASTEEL in WOERDEN (Kasteel 3 te Woerden)

Het gaat om een bijzondere ALV. In deze ALV vragen wij de leden om in te stemmen met de fusie met de VARO. De VARO houdt haar ALV voor de NVOR. Als beide ALV’s instemmen, kunnen wij vanaf 11.15 uur een feestelijke koffie naar aanleiding van de fusie drinken, en is de volgende ALV één van onze gezamenlijke vereniging de VvO.

De diverse verslagen en stukken kunnen t.z.t worden gedownload vanaf www.nvor.nl.

Aansluitend op de ALV vindt het najaarssymposium 2019 plaats getiteld:

“Bekwaamheidseisen in het onderwijs, mede in relatie tot het lerarentekort”

Het onderwerp is de huidige en toekomstige regeling van bevoegdheid/bekwaamheid van leraren in het licht van het lerarentekort. Welke oplossingen worden aangedragen om het lerarentekort het hoofd te bieden, welke juridische dimensies zitten aan die oplossingen, welke veranderingen in wetgeving zijn nodig om het tekort aan leraren op te vullen? Actueel aanknopingspunt is het advies van de Onderwijsraad (Ruim baan voor leraren). Beoogd wordt dat advies te (laten) voorzien van meer juridische doordenking.
Preadviseurs/sprekers mr. dr. Frans Brekelmans en mr. Marianne van Es hebben het preadvies voor hun rekening genomen en zullen dat toelichten. Onderzoekster dr. Rosanne Tromp (postdoc Regeldruk-onderzoek aan de VU) zal ingaan op de betekenis en de totstandkoming van de Wet BIO en optreden als co-referent. Mr. Wilco Brussee (advocaat in Den Haag) zal eveneens optreden als co-referent.

Inschrijven voor de jaarvergadering en het najaarssymposium kan uitsluitend via
https://vvonderwijsrecht.nl/agenda/jaarvergadering-en-voorjaarssymposium/

De bijdrage aan de kosten van de lunch bedraagt € 10,-.

Leden van de VvO krijgen het preadvies in boekvorm toegestuurd. Het preadvies zal te zijner tijd ook op de website van de VvO worden gepubliceerd.