• Aanjager van professionalisering en versterking van positie en profiel van de stichting.
• Integrale/eindverantwoordelijke ervaring in leidinggeven aan professionals.
• Intrinsiek gemotiveerd; onderbouwde visie op vraagstukken rond onderwijsbeleid, -bestuur en -recht.

Download het functieprofiel hier.