Beste leden van de NVOR,

Op de ALV van 30 november 2018 is het voorstel om de NVOR en de VARO te laten fuseren tot een nieuwe Vereniging voor Onderwijsrecht (VVO) besproken. De ALV heeft besloten dat zij positief staat tegenover de fusie, en dat het bestuur verder kan met de voorbereidingen van de fusie. Het bestuur is verheugd dat de krachten van de NVOR en de VARO op het gebied van het onderwijsrecht zullen worden gebundeld, en kijkt er naar uit om de fusie in het nieuwe jaar gestalte te gaan geven.

Voorafgaand aan de ALV zijn ook de conceptstatuten van de nieuwe vereniging onder de leden verspreid. Peter Kwikkers heeft een aantal opmerkingen en voorstellen ten aanzien van de conceptstatuten gedaan. Op de ALV is afgesproken dat die onder de leden zullen worden verspreid. Het bestuur nodigt anderen die opmerkingen bij de conceptstatuten of bij de opmerkingen van Peter Kwikkers willen plaatsen of daarop een reactie willen geven, uit om hun opmerkingen en reactie uiterlijk 7 januari 2019 door te geven via info@vvonderwijsrecht.nl. Het fusievoorstel en de concept-statuten die voorafgaand aan de ALV zijn verspreid, vindt u hier . De opmerkingen en voorstellen van Peter Kwikkers vindt u hier .

In het nieuwe jaar zal een volgende ALV worden uitgeschreven, om de besluitvorming rond de fusie hopelijk te kunnen afronden. Deze ALV en het voorjaarssymposium zullen plaatsvinden op dinsdagmiddag 2 april 2019, in Den Haag.

Download hier de symposiumbundel in pdf

Klik om een impressie te krijgen van het symposium.