De Onderwijsraad zoekt een raadsadviseur met juridische expertise (m/v) voor 28-36 uur (0,8-1 fte).

Functie-informatie

De Onderwijsraad kent raadsadviseurs met expertise op verschillende terreinen, van onderwijskunde en pedagogiek tot onderwijseconomie en onderwijsrecht. Als raadsadviseur bereidt u – in goede samenwerking met raadsleden en collega-adviseurs – adviezen van de raad voor. U schrijft discussienota’s en conceptadviezen, doet literatuuronderzoek, organiseert bijeenkomsten en levert een bijdrage aan de meningsvorming van de raad. U draagt de adviezen van de raad uit door publicaties in vakbladen en tijdschriften. Ook bent u bereid en in staat in teamverband adviezen voor te bereiden die raken aan andere expertisegebieden. U signaleert en analyseert ontwikkelingen op onderwijsgebied. U onderhoudt contacten met departementale beleidsdirecties en betrokken partijen binnen het onderwijsveld.

Functie-eisen:

  • een afgeronde academische opleiding Nederlands recht. Bij voorkeur bent u gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Gepromoveerd zijn, of bezig zijn met een promotietraject, wordt gezien als een pré;
  • u heeft inzicht in en kennis van onderwijsbeleid, mede tegen de achtergrond van maatschappelijke ontwikkelingen;
  • u heeft relevante werkervaring.

Relevante competenties

  • analyserend vermogen op hoog abstractieniveau;
  • uitstekende schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
  • vaardig in het projectmatig werken;
  • vaardig in creatief denken voor het doorbreken van bestaande denkkaders;
  • politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
  • omgevingsbewustzijn;
  • in teamverband kunnen werken.

Salaris

In eerste instantie wordt gezocht naar een junior raadsadviseur. Het salaris voor een junior raadsadviseur bedraagt, afhankelijk van leeftijd en ervaring, maximaal € 4809,66 (schaal 11 BBRA 1984 per 1 juli 2018). Doorgroei naar een medior functie behoort tot de mogelijkheden.

Uw sollicitatie

Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de heer drs. C. van ‘t Veen, secretaris-directeur a.i., telefoon (070) 310 00 00. Voor verdere informatie over de Onderwijsraad kunt u ook de website raadplegen.

U kunt tot uiterlijk 24 september 2018 reageren.