Uitnodiging NVOR/ VARO Voorjaarssymposium
Donderdag 29 maart 2018

 

Velen van u hebben zich al aangemeld voor het NVOR/ VARO Voorjaarssymposium. Maar er zijn nog plaatsen beschikbaar! Wij nodigen degenen die zich nog niet hebben aangemeld, graag uit voor het voorjaarssymposium, dat de VvO en VARO op donderdagmiddag 29 maart 2018 samen organiseren.

In vier workshops komen uiteenlopende onderwerpen op het terrein van het onderwijsrecht aan bod. Alle deelnemers kunnen aan twee van de vier workshops deelnemen. Het symposium wordt afgesloten met een borrel. Voor leden van de VvO en VARO zijn aan deelname aan het symposium geen kosten verbonden. U bent van harte uitgenodigd!

 
Programma
13.30 – 14.00 uur   ontvangst en inloop
14.00 uur                opening
14.15 – 15.15 uur   workshops ronde 1
15.15 – 15.45 uur   pauze
15.45 – 16.45 uur   workshops ronde 2
16.45 uur                afsluiting en borrel
18.00 uur                einde programma

Workshops ronde 1 

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens 
Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

Workshop B: Aansprakelijkheid van scholen voor ongevallen en gymongevallen door Brechtje Paijmans 
Op een school rust een civielrechtelijke zorgplicht voor de gezondheid en de veiligheid van haar leerlingen (niet te verwarren met de zorgplicht in het kader van passend onderwijs). Het enkele feit dat een leerling op school schade lijdt, brengt echter niet mee dat de school daarvoor automatisch aansprakelijk is. Een school is (wel) aansprakelijk als zij onzorgvuldig heeft gehandeld. In deze presentatie zoomt Brechtje Paijmans, advocaat bij Doelen Advocatuur, in op de zorgplicht van scholen bij (de voorkoming van) ongevallen en gymongevallen.

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom
Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

Workshops ronde 2

Workshop A: Leerrechten, door Paul Zoontjens 
Paul Zoontjens, hoogleraar aan de Universiteit Tilburg, heeft, samen met Pieter Huisman, het rapport Leerrechten als structurele grondslag voor wetgeving uitgebracht. In deze workshop staat hij nader bij leerrechten stil.

Workshop C: Het wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs door Willem Lindeboom
Op dit moment vindt de internetconsultatie plaats van het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren in het onderwijs. Willem Lindeboom, advocaat bij Brussee Lindeboom Advocaten, neemt ons in deze workshop mee door het wetsvoorstel.

Workshop D: Komt het nog goed met het passend onderwijs? door Harry Nijkamp
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs liggen (nog steeds) onder vuur. Er zijn thuiszitters, de verantwoording van besteding van middelen is onvoldoende volgens de Rekenkamer. De vereveningssystematiek leidt bij een aantal samenwerkingsverbanden tot spanningen tussen schoolbesturen. Inmiddels staat in het Regeerakkoord dat er onafhankelijk toezicht moet komen op de samenwerkingsverbanden en dat de doorzettingsmacht geregeld moet worden. Harry Nijkamp, adviseur bij Nijkamp Consult, gaat in deze workshop in op bestuurlijke problemen rond passend onderwijs en verkent mogelijke oplossingen.

Aanmelden

Uw aanmelding, onder vermelding van uw voorkeur voor twee workshops (één workshop per ronde), kunt u sturen naar:

voorjaarssymposium@pelsrijcken.nl

U ontvangt geen bevestiging. Wij gaan er simpelweg graag vanuit dat u komt.

Locatie
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn, advocaten en notarissen
New Babylon (naast Den Haag Centraal Station)
Bezuidenhoutseweg 57, 2594 AC Den Haag, tel. 070 515 30 00

Routebeschrijving op www.pelsrijcken.nl

We zien u graag op donderdag 29 maart 2018!