Lieve vrienden van het onderwijsrecht,

Graag nodig wij jullie uit voor een bijeenkomst over de betekenis voor het onderwijs van het Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Werkgroep Bestuur en Management van de Nederlandse Vereniging van Onderwijsrecht (NVOR). Het programma vinden jullie in de bijlage. Het wetsvoorstel is via deze link terug te vinden.

De bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 15 juni 2017 op het Ministerie van OCW van 14.30 uur tot 17.00 uur.

We hebben José Blanco Fernández (advocaat te Amsterdam) en Helen Overes bereid gevonden een toelichting te geven op hun in 2016 verschenen preadviezen voor de Vereeniging Handelsrecht naar aanleiding van dit wetsvoorstel. José Blanco Fernández zal ingaan op het toezicht in het rechtspersonenrecht. Helen Overes bespreekt de relatie van het wetsvoorstel tot de onderwijssector.

Graag reflecteren we met alle aanwezigen op de waarde van de diverse vormen van privaatrechtelijk toezicht voor de onderwijssector en op de eventuele noodzaak van aanvullende gedragsnormen voor bestuurders en intern toezichthouders in het onderwijs.

Het verheugt ons zeer dat de Dienst Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van OCW heeft aangeboden gastheer te zijn.

klik hier voor het programma

We hopen u de 15e juni te mogen begroeten.

Met hartelijke groet,

Nicole Niessen, Judith Wintgens en Martijn Nolen
Werkgroep Bestuur en Management NVOR

Meer informatie?

Literatuur: wordt vooraf per email toegezonden
Locatie: Ministerie van OCW, De Hoftoren, Rijnstraat 50, Den Haag

Aanmelding: m.f.nolen@uu.nl (vooraf met naam)

Aantal plaatsen: beperkt tot capaciteit zaal
Kosten: kosteloos voor leden VvO en overige belangstellenden