Agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Gewijzigde datum! Capita selecta beleidsjuridische aspecten van Internationalisering Hoger Onderwijs

20 september 2018 @ 14:30 - 17:30

19e Open Discussiebijeenkomst bij de Onderwijsraad (nieuwe locatie: Prins Willem Alexanderhof 20 , gebouw Nationaal Archief, naast Den Haag CS)
donderdag 20 september 2018, 14.30 klokke

NVOR-werkgroep hogeronderwijsrecht te gast bij de Onderwijsraad, Den Haag

“INTERNATIONALISERING HOGER ONDERWIJS”

een selectie uit de vele beleidsjuridische aspecten

Hoofdgast drs. K.F.B. (Kristel) Baele, voorzitter college van bestuur Erasmus Universiteit Rotterdam, lid Onderwijsraad en lid dagelijks bestuur VSNU

Terwijl de wetenschap al eeuwenlang internationaal is, is Nederland nu volop bezig met het zoeken en (her-)bepalen van de grenzen aan internationalisering van het hoger onderwijs. Terecht wordt veel waarde gehecht aan het versterken van internationale dimensies in het hoger onderwijs vanwege de toegevoegde waarde voor de studenten en de kennisinstellingen in onze kennisintensieve economie en voor de Nederlandse samenleving als geheel. Daarbij rijzen vragen zoals waar toegevoegde waarde (feitelijk en juridisch) eindigt en waar te vermijden negatieve effecten optreden. We merken bijvoorbeeld dat internationalisering in het Nederlandse rechtssysteem niet altijd stuurbaar is (zoals op instroom van buitenlandse studenten) en dat opinies zich soms keren tegen bepaalde vormen of effecten. Wij gaan dit op 20 september a.s. belichten vanuit onze gebruikelijke praktische beleidsjuridische invalshoek: altijd met het oog op het EU-recht, de WHW en het Uitvoeringsbesluit WHW (zoals zeer recent gewijzigd bij Stb. 2018, 152).

We zullen ontwikkelingen bespreken zoals die ten aanzien van vestigingsvoorwaarden voor transnationaal onderwijs, zoals te borgen de academische vrijheid op een branch campus, toelating, selectie en numerus fixus in internationale ‘tracks’, joint- en double-degree programma’s met buitenlandse partnerinstellingen, de international classrooms en de taalkwestie. Externe en interne bekostigingsaspecten zullen niet aan de aandacht ontsnappen.

Drs. Kristel Baele is onze hoofdgast. Zij zal – vanuit haar verschillende functies maar verder op persoonlijke titel – in haar inleiding onder andere ingaan op het belang van de mogelijkheid om een numerus fixus voor internationale tracks te kunnen instellen en op andere instrumenten waarmee de kwaliteit van internationalisering verhoogd kan worden. Zoals altijd worden onze hoofdgast en het onderwerp geïntroduceerd en de discussie geleid door mr. Peter Kwikkers, voorzitter NVOR-werkgroep Hogeronderwijsrecht.

Aanmelden:

Aanmelden kan alleen via info@triasnet.nl. Er is een open uitnodigingsbeleid. NVOR-lidmaatschap is aanbevolen maar geen vereiste. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Het aantal plaatsen is beperkt. Wees daarom prudent met aanmelden en (in nood) tijdig afmelden. U ontvangt een deelnamebevestiging. Chatham House Rule geldt (tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen).

Voertaal: Nederlands

Leeslijst:

WHW-artikelen 1.19 – 1.19b (zie WHW-pocket 2018) en wijzigingsbesluit UBWHW (Stb. 2018, 152).
Internationaliseringsbrief minister OCW aan de Tweede Kamer, 4 juni 2018.
Internationaliseringsagenda VSNU en VH , 14 mei 2018.
Briefadvies Onderwijsraad aan minister OCW, 20 april 2018.
Dossier Internationalisering van Science Guide, o.m:
Naar een Europese Raamwet voor hoger onderwijs;
Transnationaal onderwijs (deel 1);
Transnationaal onderwijs (deel 2);
Rekensom blijft doorslaggevend.

Programma:

Inloop vanaf 14:10, eindtijd 17:00, daarna bescheiden borrel

14.30-14.45
Introductie: Over de grenzen van internationalisering

Peter Kwikkers, TriasNet Consultants, vz. wg. Hogeronderwijsrecht

14.45-ca.15.15
Inleiding: Visie op internationalisering

Kristel Baele, vz. cvb Erasmus Universiteit Rotterdam, lid Onderwijsraad en lid db. VSNU

ca. 15.15-16.50
Discussie

Pauze (wordt overgeslagen)

16.50-17.00
Huishoudelijke zaken en Mededelingen

a. Pitch voor de volgende discussiebijeenkomst.
b. Datum en plaats 20 e bijeenkomst: lustrumeditie.

17.00
Drankje, aangeboden door de Onderwijsraad

Gegevens

Datum:
20 september 2018
Tijd:
14:30 - 17:30

Organisator

Werkgroep Hogeronderwijsrecht
E-mail
info@triasnet.nl

Locatie

onderwijsraad
Prins Willem Alexanderhof 20
Den Haag, 2592BE Nederland
+ Google Maps
Bekijk de site van Locatie