Agenda

Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Bijeenkomst werkgroep Medezeggenschaps recht

12 november 2021 @ 16:00 - 17:00

Op vrijdag 12 november 2021 van 16.00 tot 17.00 uur staat de volgende bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft wederom een korte online-bijeenkomst (via Teams). Gespreksonderwerp is dan de casus die is ingebracht door Annemarie van Luik (AOb-Scholing) waarbij het gaat om (geen) uitvoering van vastgesteld bovenschools beleid.

Een korte beschrijving van deze casus en een aantal vragen voor de discussie:

Het bestuur heeft met instemming van de PGMR beleid vastgesteld m.b.t. de functiemix (voor meer achtergrond: https://www.functiemix.nl/). Hierbij zijn afspraken gemaakt over aantallen per school. Eén van de scholen houdt zich niet aan deze afspraak. Dit wordt zichtbaar in het formatieplan: de aantallen wijken al jaren af van de bovenschools gemaakte afspraken. De directeur zegt over onvoldoende middelen te beschikken om te voldoen aan de aantallen zoals vastgesteld. De PMR kan zich niet vinden in het standpunt van de directeur en heeft in het verleden verzocht om een stappenplan te maken om dan tenminste uitzicht te hebben om toe te groeien naar de afgesproken functiemix. De directeur gaat niet in op dit verzoek. Vanaf het voorjaar 2021 heeft de PMR overleg gevoerd over het formatieplan. De PMR heeft besloten om niet in te stemmen met het formatieplan voor schooljaar 2021-2022.

Vragen:

  • Is in deze situatie het feitelijk beleid (i.c. het geen uitvoering geven aan het afgesproken beleid) instemmingsplichtig? Is er een mogelijkheid van een nalevingsgeschil?
  • Er is geen instemming op het formatieplan. De directeur vraagt de LCG-WMS niet om vervangende instemming: is dan het oude formatieplan van kracht? De PMR heeft geen belang bij verlenging van het huidige formatieplan.
  • Is uitblijven van actie van de directeur op te vatten als een besluit?
  • Op welke basis worden docenten ingezet in 2021-2022: het schooljaar is immers van start gegaan. Mogelijk wordt uitvoering gegeven aan een instemmingsplichtig besluit waarvoor geen instemming is verleend. Kan de Mr de nietigheid inroepen?
  • Kan de PGMR actie ondernemen omdat een deel van de afspraak niet nagekomen wordt.
  • Val je bij het ontbreken van instemming (zonder uitspraak in een instemmingsgeschil) altijd terug op staand beleid? Of impliceert een besluit van het bg om geen instemmingsgeschil aanhangig te maken, dus het formatieplan van het vorig schooljaar te continueren, eveneens een door de PMR aan te vechten besluit?
  • Gaat het hier om een zaak tussen schooldirectie en de PMR, of wat is de rol van het schoolbestuur/centrale directie hierin?
  • Wat zijn mogelijke vervolgacties?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Bij aanmelding van minder dan 10 deelnemers gaat de bijeenkomst niet door. Voor 2021 staat er ook op 10 december nog een bijeenkomst van de werkgroep gepland, eveneens van 16.00 uur tot 17.00 uur, en online via Teams. Een planning voor 2022 volgt later.

Gegevens

Datum:
12 november 2021
Tijd:
16:00 - 17:00

Organisator

Werkgroep medezeggenschapsrecht
Telefoon
06-51819570
Bekijk de site van Organisator