Op vrijdag 9 februari 2024, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft een korte online-bijeenkomst (via Teams). 

Joke Sperling (per 1 februari 2024 niet langer lid van de LCG WMS) zal deze bijeenkomst spreken over de toegankelijkheid tot de LCG WMS. Aan welke voorwaarden moet een verzoek voldoen voordat de LCG WMS aan een inhoudelijke beoordeling van het geschil toekomt? Joke wil graag horen van de leden van de werkgroep of zij vinden dat de toegankelijkheid kan verbeteren, en zo ja, hoe? Moet bijvoorbeeld de geschillenregeling een meer algemene regeling worden zonder onderscheid naar artikelen 32, 33, 34 en 35 WMS (zie artikel 36 lid 2 WOR) of moet het interpretatiegeschil weer worden ingevoerd?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten van de werkgroep zijn in 2024 telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. april en augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams): 8 maart, 5 april, 10 mei, 14 juni, 12 juli, 13 september, 11 oktober, 8 november en 13 december.