KRONIEKEN

Mr. P.H.M. Kanters en Mr. W. Lindeboom

Kroniek: Gelijke behandeling 2021 – 2022/p.7

In deze vervolgkroniek worden  de oordelen van het College voor de Rechten van de Mens die in de jaren 2021 en 2022 gegeven zijn over kwesties in het primair en voortgezet onderwijs en in het middelbaar beroepsonderwijs besproken. Daarnaast komt een aantal rechterlijke uitspraken op het gebied van gelijke behandeling aan de orde.

Mr.dr. J.A. de Boer

Kroniek: Onderwijstoezicht /p.13

Deze kroniek beschrijft relevante ontwikkelingen op het gebied van toezicht en handhaving ten aanzien van het funderend onderwijs van de afgelopen twee jaar. De kroniek behandelt zowel beleid- en regelgeving, als jurisprudentie. Ten aanzien van de jurisprudentie zal in sommige gevallen ook wat oudere rechtspraak worden besproken, indien die van bijzondere relevantie is.

Mr. W.D. Berkhout & mr. S.J. Hendriks

Kroniek: Medezeggenschap/ p.23

In de kroniek komen de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs in 2021 en 2022 aan de orde. Naast de uitspraken van de LCG WMS en de uitspraken van de Ondernemingskamer, komen ook de ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en publicaties van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen in die periode aan bod.      

Annotatie/p.37

Mr. M.S.P. van den Hove

ABRvS, 1 maart 2023, ECLI:NL:RVS:2023:828

Te late aanvraag, toch gedeeltelijke bekostiging; de uitwerking van het evenredigheidsbeginsel bij onderwijsbekostiging