Op vrijdag 10 maart 2023, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst (via Teams). 

Gespreksonderwerp deze keer is ingebracht door Dik Berkhout: is een schoolbestuur verplicht om een (schriftelijk vastgesteld) beleid te hebben inzake (bijvoorbeeld) de aanstelling van personeel? Het betreft artikel 12, eerste lid, onder o Wms. De discussie is aan de orde bij het benoemen van een rector zonder dat de MR anders betrokken is dan via een adviesrecht terzake. Maar de vraag kan breder aan de orde zijn: in welke gevallen is een bestuur gehouden om beleid vast te stellen?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. De volgende bijeenkomsten in 2023 staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden de rest van 2023 plaats op 12 mei, 9 juni, 14 juli, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.

Let op: vanwege het Voorjaarssymposium van de VvO op 14 april gaat de bijeenkomst van de werkgroep (stond diezelfde gepland) niet door. Hiervoor wordt een andere datum geprikt. Bericht hierover volgt binnenkort.

Met vriendelijke groet,

Marcel Koning