Op dinsdag 14 maart 2023 organiseert de Werkgroep Hogeronderwijsrecht eenonline lunchtafel over het onderwerp ‘Rechten van de Mens in het Hogeronderwijsrecht’ met als hoofdgast dr. Alexander Hoogenboom van het College voor de Rechten van de Mens. De bijeenkomst vindt plaats via MS-Teams van 12:00 tot 13.30 uur.

Het VvO jaarsymposium ging over de rechten van het kind in het onderwijs. De meeste studenten zijn echter juridisch geen kinderen meer, dus moet de Groep Hogeronderwijsrecht het eens hebben over grotemensenrechten in het hoger onderwijs. Dat sluit ook mooi aan op de vorige bijeenkomst over rechtsbescherming van studenten. Alexander Hoogenboom promoveerde in 2016 aan de Universiteit Maastricht op zijn proefschrift over de spanning rondom de mobiliteit van studenten met als over-koepelende vraag hoe mobiliteitsrechten van EU-burgers voor studiedoeleinden binnen de EU moeten worden gewaarborgd, terwijl tegelijk de inrichting en houdbaarheid van de nationale hogeronderwijs-systemen van lidstaten wordt gegarandeerd en gerespecteerd. Alexander werkt sinds 2019 bij het College voor de Rechten van de Mens en was daar o.a. betrokken bij adviezen over voorrangsbeleid (TUE) en (mogelijk) discriminerende cameraherkenning bij online tentamens (VU). Hij leidt ons langs recente adviezen van het College inzake het gelijkebehandelingrecht die van belang zijn voor de praktijk in het hoger onderwijs en wetenschap en de (overkoepelende) vraag hoe en in hoeverre de mensenrechten van studenten en personeel in de regelgeving omtrent hoger onderwijs en wetenschap zijn gewaarborgd. Onder meer in het licht van lopende discussies over (mogelijke inperking van) de toegankelijkheid tot (bepaalde) ho-opleidingen, is dit zeker geen theoretisch onderwerp.

Deze 24e Discussiebijeenkomst van de Groep Hogeronderwijsrecht van de VvO is weer een online lunchbijeenkomst. In deze opzet past om je te vragen om bij aanmelding in 1-2 zinnen te specificeren welk sub-vraagstuk je specifiek aan de orde wilt stellen (en eventueel kort toelicht tijdens de ronde tafel). Als je dit doet, geeft dat in ieder geval voorrang bij eventueel nodige loting voor deelname.

Er is een deelname-limiet van 25 personen (zonodig na loting). Laat je daardoor niet weerhouden om aan te melden, maar wees s.v.p. prudent en meld je in nood meteen af, zodat je plek wordt bezet door een collega op de reservelijst. Zoals altijd is dit een open uitnodiging, is VvO-lidmaatschap niet vereist en zijn er ook voor niet-leden geen kosten voor deelname.

Aanmelden met naam, functie en instelling, kan alleen via info@triasnet.nl
Deelnamebevestiging krijg je al eerder: de vergaderlink pas in de ochtend van 14 maart.

AGENDA 24e VvO-Groep Hogeronderwijsrecht: Online LunchTafel
11:50 : Inloggen
12:00 – 12:10 : Introductie van de voorzitter, mr. Peter Kwikkers
Zou Hoger Onderwijs een Mensenrecht zijn?
12:10 – 12:30 : Inleiding dr. Alexander Hoogenboom
Stafjurist College voor de Rechten van de mens
Gelijkebehandelingsrecht & hoger onderwijs.
12:25 – 13:30 : Table Ronde