Voor de werkgroep leerrecht en leerplicht hebben wij naar aanleiding van de uitkomsten van een onder de leden van de werkgroep uitgezette enquête de data voor de besprekingen in 2023 vastgesteld. De bijeenkomsten zijn maandelijks ingepland en zijn digitaal, via MS-Teams.

De besprekingen worden gevuld met een lijst van door leden van de werkgroep aangedragen onderwerpen of de actualiteiten van dat moment.

De planning voor 2023 is als volgt:

Woensdag 15 februari 2023        16.00 – 17.00 uur

Woensdag 15 maart 2023         16.00 – 17.00 uur

Woensdag 19 april 203             16.00 – 17.00 uur

Woensdag 17 mei 2023            16.00 – 17.00 uur

Woensdag 21 juni 2023            16.00 – 17.00 uur

Woensdag 20 september 2023  16.00 – 17.00 uur

Woensdag 18 oktober 2023      16.00 – 17.00 uur

Woensdag 15 november 2023   16.00 – 17.00 uur

Woensdag 20 december 2023   16.00 – 17.00 uur

Aanmelden voor de maillijst van de werkgroep kan via werkgroepleerrecht@vvonderwijsrecht.nl. Het aanmelden voor de bijeenkomsten kan door een reply te sturen op de uitnodiging die via email wordt verzonden. Tijdige aanmelding wordt zeer op prijs gesteld, bij minder dan vijf deelnemers zal een geplande bijeenkomst in beginsel niet doorgaan.

Met vriendelijke groet,

Dik Berkhout en Mayken de Roon