Op de VvO-website heeft de Werkgroep Rechtspositie Onderwijspersoneel eerder een digitale werkgroepbijeenkomst op 10 november 2022 (12.30- 14.00) aangekondigd. Helaas heeft de aankondiging van deze bijeenkomst via de VvO-nieuwsbrief door omstandigheden nog niet plaatsgevonden, waardoor het aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst bijzonder beperkt is. Vanuit de overtuiging dat zowel het onderwerp als de inspanningen van de sprekers een groter publiek verdient, hebben we als werkgroep-voorzitters besloten de bijeenkomst uit te stellen. De bijeenkomst over het thema ‘Rechtspositie Bestuurders Onderwijsinstellingen‘ is opnieuw ingepland op donderdag 15 december 2022.

Beste groet, namens de werkgroep, Willem Lindeboom en Bas Vorstermans