Het Onderzoekcentrum voor Staat & Recht (SteR, Radboud Universiteit) en de Vereniging voor Onderwijsrecht (VvO) organiseren een symposium over ‘Onderwijs in de democratische rechtsstaat’, dat zowel gaat om de plaats van het onderwijs binnen de democratische rechtsstaat, als om het onderwijzen in de democratische rechtsstaat. Aan de orde komt hoe en in hoeverre de democratische rechtsstaat grenzen moet/kan stellen aan het onderwijs; wat de grenzen zijn die de beginselen van deze staat stellen aan overheidsingrijpen in het onderwijs; wat de wenselijke inhoud en methode zou moeten zijn van het onderwijs over/in de democratische rechtsstaat (burgerschapsvorming? constitutionele geletterdheid?); en wat de huidige status en positie is van dit onderwijs.

De rector van de Radboud Universiteit, Han van Krieken, spreekt over de taak van de universiteit in de democratische rechtsstaat. Anne Bert Dijkstra (UvA) geeft een overzicht van de huidige positie van burgerschap/democratie en rechtstaat in het onderwijs, waarna Manon Julicher, kenniscoördinator Tweede Kamer in gaat op de plaats van de Grondwet in het onderwijs. Habtamu de Hoop, Tweede Kamerlid PvdA en initiatiefnemer tot herziening van het grondwetsartikel 23 over het onderwijs, zal spreken over de in te voeren wetgevingsopdrachten en achterliggende idealen. Tot slot zullen Renée van Schoonhoven (VU) en Paul Zoontjens (em. UvT) de constitutionele uitgangspunten bespreken waaraan het onderwijs en de onderwijswetgeving in de democratische rechtsstaat zouden moeten voldoen. Afgesloten wordt met discussie en borrel.

Tijd: 14 oktober van 13.30 tot 17.00 uur

Plaats: Radboud Universiteit, Elinor Ostromgebouw theaterzaal C, Heyendaalseweg 141 Nijmegen

Bij voorkeur aanmelden, via dit online aanmeldformulier

https://www.ru.nl/rechten/ster/vm/aanmeldformulier-symposium-onderwijs-democratische/