Op 17 juni 2022 van 10.00 tot 11.30 uur vindt via Teams een discussiebijeenkomst plaats over segregatie in het onderwijs en de AVG. De discussiebijeenkomst wordt georganiseerd door het Kenniscentrum Gemengde Scholen en de werkgroep aanmeldings- en toelatingsbeleid van de Vereniging voor Onderwijsrecht.

Segregatie in het onderwijs neemt toe: leerlingen zitten steeds vaker in ‘bubbels van gelijkgestemden’ en ontmoeten daarom steeds minder leerlingen met andere achtergronden. Dat is een zorgelijke ontwikkeling volgens de inspectie, de minister en veel anderen in het onderwijsveld.

Het blijkt niet gemakkelijk om iets aan dit probleem te doen. Wie gemengde scholen wil bevorderen stuit onder meer op juridische vragen. Mag je ouders vragen naar hun opleiding als je de samenstelling van de leerlingpopulatie wilt aanpassen, of is dat in strijd met de AVG?

Dat is een vraag waar onderwijsjuristen verschillend over denken. En een vraag waarover meer duidelijkheid gewenst is omdat segregatie een urgente kwestie is. Daarom organiseren het Kenniscentrum Gemengde Scholen en de werkgroep aanmeldings- en toelatingsbeleid van de Vereniging voor Onderwijsrecht er een digitale discussiebijeenkomst over.

We schreven er ook een achtergrondnotitie over: ‘Segregatie in het onderwijs tegengaan en de AVG: een puzzel voor onderwijsjuristen’. Die kun je hier downloaden.

De volgende onderwijsjuristen leveren een bijdrage aan de bijeenkomst:
– Iris Hoen, bestuurslid van de Vereniging voor Onderwijsrecht en advocaat in onderwijszaken.
– Renée van Schoonhoven, hoogleraar onderwijsrecht aan de Vrije Universiteit.
– een jurist van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De discussie staat onder leiding van Jeroen Peters, de onderwijsjurist van het Kenniscentrum Gemengde Scholen en voorzitter van de werkgroep aanmeldings- en toelatingsbeleid van de Vereniging voor Onderwijsrecht.

Opgeven voor de discussiebijeenkomst kan bij Jeroen Peters: jeroen@jeroenpetersconsultancy.com