Op vrijdag 13 mei 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is ingebracht door Clemens Geenen: de beloning RvT en de (G)MR. De RvT bepaalt in beginsel zijn eigen beloning maar moet wel rekening houden met de WNT en het organisatiebelang (zie rechterlijke uitspraak 2017). Vraag is of ook de WMS enkele aanknopingspunten biedt? De beloning maakt deel uit van de meerjarenbegroting. Zou gesteld kunnen worden dat er bij bovengemiddelde beloningen sprake is van ‘hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid’? Zie over dit onderwerp tevens: https://www.spijtenburg.nl/blogs/1/2u5geo-wat-is-een-redelijke-vergoed

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook de volgende bijeenkomsten dit jaar staan telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 nog plaats op: 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november, en 9 december.