Op vrijdag 11 maart 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is het uitsluiten van leden van de MR. Deze mogelijkheid wordt geregeld in artikel 32 van het model-medezeggenschapsreglement (Infowms.nl). Waarbij het gaat om die situatie waarin een MR-lid ‘de uit het lidmaatschap voortvloeiende verplichtingen’ niet nakomt. Vraag: wat zijn die verplichtingen? Een grondslag hiervoor lijkt in de WMS te ontbreken. Is hier sprake van een omissie in deze wet? Daarentegen bevat de WOR wel bepalingen (artikel 13) rond de uitsluiting van OR-leden. De uitsluitingsprocedure volgens het model-reglement wijkt echter sterk af van de WOR, en beperkt het uitsluiten van een MR-lid tot maximaal 3 maanden. Is dit afdoende? Wat betekent het voor de praktijk?

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook hoor ik voor de volgende bijeenkomsten in 2022 graag welke onderwerpen m.b.t. medezeggenschap je tijdens een van de bijeenkomsten behandeld wil zien?

Voor 2022 staan de bijeenkomsten telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 nog plaats op: 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november, en 9 december.