Op vrijdag 11 februari 2022, van 16.00 tot 17.00 uur, staat er weer een bijeenkomst van de VvO-werkgroep medezeggenschapsrecht gepland. Dit betreft weer een korte online-bijeenkomst (via Teams).

Gespreksonderwerp deze keer is de taak en het functioneren van de Raad van Toezicht, met name i.r.t. de medezeggenschap. Hierbij speelt ook de verhouding RvT – bestuurder een essentiële rol. Als voorbeeld de vraag of ook de bestuurder komt aanschuiven bij het tweejaarlijks overleg met de MR. Of als het gaat om de procedure voor de benoeming van nieuwe leden voor de RvT waarbij. Een voorbeeld vanuit de praktijk waarbij, naast iemand vanuit de GMR, ook de bestuurder standaard zitting in de BAC heeft. Als ‘adviseur van de RvT’. De andere leden van de BAC vinden dat vaak niet prettig, voelen zich zelfs ongemakkelijk. En het lijkt op gespannen voet te staan met de rol van de RvT als werkgever.

Aanmelden is verplicht en kan via mkoning@aob.nl. Ook hoor ik voor de volgende bijeenkomsten in 2022 graag welke onderwerpen m.b.t. medezeggenschap je tijdens een van de bijeenkomsten behandeld wil zien? Voor 2022 staan de bijeenkomsten telkens gepland op de tweede vrijdag van de maand (m.u.v. de maand augustus), van 16.00 tot 17.00 uur, online (via Teams). Deze korte bijeenkomsten vinden in 2022 plaats op: 11 maart, 8 april, 13 mei, 10 juni, 8 juli, 9 september, 14 oktober, 11 november, en 9 december.