Column

Meer ruimte voor grenzen

Willem Lindeboom

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten op Aruba

‘Awor si!, diploma den mi man’

De auteurs vergelijken het Arubaans en Nederlands onderwijsrecht, met name de overeenkomsten en verschillen tussen de leerplichtwetgeving. Zij doen een aantal voorstellen om het voortijdig schoolverlaten op Aruba tegen te gaan.

Mr. S. Sambo en mr. dr. J. Sperling

Hoogbegaafdheid als handicap

Het College voor de rechten van de mens oordeelde over de vraag of hoogbegaafdheid heeft te gelden als een handicap in de zin van de Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte. Een toelichting waarbij in het bijzonder wordt stilgestaan bij de verhouding tussen de WGBH/CZ en het VN-verdrag handicap.

S. Philipsen

Overzicht Jurisprudentie po, vo en mbo

Uitspraken 107 t/m

Mr. E.C. Appels-de Groot

Mr. P.H.M. Kanters

Stand van zaken Wetgeving po, vo en mbo

Mr. M.A. van de Lustgraaf